Інструкція для посади "Зливальник-розливальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Зливальник-розливальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зливальника-розливальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні фізико-хімічні властивості продуктів, що зливаються та наливаються, правила поводження із шкідливими і отруйними продуктами;
      - властивості, правила приймання, передавання та зливання рідких продуктів;
      - вимоги державних стандартів до якості тари та її закупорювання;
      - норми розливання продукції в тару.

1.4. Зливальник-розливальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Зливальник-розливальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Зливальник-розливальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Зливальник-розливальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає бензин, гас, нафту та інші нафтопродукти, масляні антисептики різної в'язкості, плавлений каустик, рідкий аміак, хлорал, парахлорбензолсульфокислоти, акрилову емульсію, жирні спирти, гексахлоран, пергідроль, емульсію ядохімікатів, паронітрохлорбензол, динітрохлорбензол, жовтий та червоний фосфор, зріджений газ у різні сховища.

2.2. Розливає продукцію на автоматичних і напівавтоматичних машинах у розливну тару.

2.3. Розташовує вагони-цистерни під зливоналивні стояки залізничної естакади.

2.4. Доводить і опускає шланги зливоналивних стояків у люки.

2.5. Відкриває і закриває засувки на стояках.

2.6. Зачищає вагони-цистерни від залишків продуктів.

2.7. Підігріває цистерни і комунікації.

2.8. Веде облік надходження продуктів, що зливаються та наливаються.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Зливальник-розливальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Зливальник-розливальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Зливальник-розливальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Зливальник-розливальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Зливальник-розливальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Зливальник-розливальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Зливальник-розливальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Зливальник-розливальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Зливальник-розливальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Зливальник-розливальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Зливальник-розливальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Зливальник-розливальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Зливальник-розливальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Зливальник-розливальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Зливальник-розливальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Зливальник-розливальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.