Інструкція для посади "Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики обслуговуваного устаткування;
      - принципові і монтажні схеми багатоканальних високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики і комутаторів;
      - принципові схеми і принципи роботи групового генераторного і загальностанційного устаткування;
      - принципові схеми кіл телеавтоматики і телесигналізації;
      - електричні норми устаткування і каналів телеавтоматики;
      - основні методи вимірювання, настроювання і регулювання устаткування і систем керування, конструктивну будову самописних і електронно-реєструючих приладів;
      - будову джерел живлення струму;
      - правила настроювання і регулювання складних контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт напівпровідникової апаратури високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики самописних і електронно-реєструючих приладів та складного штативного обладнання кабельних ланцюгів.

2.2. Виявляє та усуває несправності обслуговуваного устаткування.

2.3. Проводить вимірювання електричних характеристик обслуговуваного диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики.

2.4. Регулює ключі, лічильники.

2.5. Складає випробувальні схеми для перевірки і налагодження схем телеавтоматики.

2.6. Розбирає і складає, а також здійснює механічне та електричне регулювання устаткування.

2.7. Здійснює монтаж і модернізацію устаткування.

2.8. Веде технічну документацію.

2.9. Виявляє дефекти і причини спрацювання деталей шляхом огляду апаратури телеавтоматики на місці встановлення.

2.10. Настроює спеціальні установки зі складною електричною схемою, призначеною для регулювання і випробування апаратури телеавтоматики.

2.11. Обслуговує і ремонтує годинникові станції.

2.12. Перевіряє і ремонтує контрольні установки.

2.13. Випробовує та налагоджує кола схем телеавтоматики.

2.14. Ремонтує та налагоджує контрольно-релейну апаратуру.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Генератори виклику, задавальні, групові та загальностанційне устаткування - настроювання.

5.2. Модулятори і демодулятори - перевірка і настроювання.

5.3. Схеми телеавтоматики - ремонт і настроювання.

5.4. Фільтри та загороджувачі - настроювання.