Інструкція для посади "Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки і радіотехніки;
      - основи високочастотного зв'язку і телеавтоматики по лінії електропередач і багатоканальних систем;
      - блок-схеми обслуговуваного устаткування, каналів високочастотного зв'язку, телемеханіки і радіозв'язку, вибір запобіжників згідно з номінальною напругою;
      - загальні знання про джерела і схеми живлення постійним і перемінним струмом;
      - режими роботи акумуляторних батарей;
      - будову універсальних і спеціальних пристроїв, простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування кабельних і лінійних споруд диспетчерського устаткування, високочастотних каналів, апаратури телеавтоматики і підтримання встановлених режимів їх роботи.

2.2. Перевіряє емісії радіоламп.

2.3. Вимірює напругу розжарення ламп, мережі та рівнів сигналу.

2.4. Здійснює механічне регулювання реле схем телеавтоматики.

2.5. Ревізує блоки живлення.

2.6. Ремонтує і регулює контактори і ключі керування.

2.7. Встановлює на щитах прилади з підключенням їх для перевірки.

2.8. Здійснює в'язання джгутів і регулювання кіл телеавтоматики.

2.9. Перевіряє маркування монтажної і принципової схеми.

2.10. Обробляє згідно з кресленням ізоляційні матеріали - текстоліт, фібру, азбоцемент, гетинакс тощо.

2.11. Усуває пошкодження кабелю.

2.12. Здійснює гаряче паяння виробів.

2.13. Відновлює ізоляцію.

2.14. Складає схеми ескізів і креслень на прості деталі і виконує за допомогою них роботи.

2.15. Шукає "землю" у колах постійного струму.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Випрямлячі селенові - ревізія.

5.2. Згасання залишкові - регулювання.

5.3. Ключі керування всіх типів - ремонт і регулювання.

5.4. Коробки клемні - ревізія.

5.5. Опори, конденсатори і напівпровідникові прилади - заміна несправних.

5.6. Опір шлейфа - вимірювання.

5.7. Пости високочастотні - ремонт механічної частини.

5.8. Провід - вимірювання асиметрії.

5.9. Реостати секційні з послідовним і паралельним вмиканням секцій - ремонт.

5.10. Шаблони для розшиття кабелів різних ємностей - виготовлення.

5.11. Щити - встановлення приладів з підключенням їх для перевірки і регулювання.