Інструкція для посади "Дозиметрист 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дозиметрист 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні знання ядерної фізики;
      - основні закони радіоактивності;
      - властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації;
      - будову складних дозиметричних і радіометричних приладів і методи контролю їх чутливості;
      - методи дозиметричних і радіометричних вимірювань;
      - способи відбирання проб, їх приготування і вимірювання.

1.4. Дозиметрист 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дозиметрист 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дозиметрист 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дозиметрист 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить дозиметричні і радіометричні вимірювання з окремих видів випромінювання за допомогою різної апаратури.

2.2. Здійснює дозиметричний контроль під час проведення найбільш відповідальних робіт.

2.3. Контролює додержання захисту робочих місць від іонізуючого випромінювання.

2.4. Проводить радіометричну зйомку території та автогаммазйомку доріг.

2.5. Обробляє результати дозиметричних і радіометричних вимірювань і індивідуального дозиметричного контролю.

2.6. Оформляє графіки, діаграми, карти, таблиці.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дозиметрист 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дозиметрист 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дозиметрист 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дозиметрист 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дозиметрист 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дозиметрист 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дозиметрист 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дозиметрист 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дозиметрист 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дозиметрист 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дозиметрист 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дозиметрист 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дозиметрист 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дозиметрист 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дозиметрист 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дозиметрист 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.