Інструкція для посади "Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні та електричні схеми дефектоскопів;
      - основи електротехніки, види і способи зварювання;
      - види дефектів, які зустрічаються у прокаті, відливках, поковках і зварних з'єднаннях;
      - розрахунок кутів переломлення ультразвукових коливань у різних матеріалах на межі двох середовищ;
      - основні закономірності поширення ультразвукових коливань у матеріалах;
      - фізичні явища, які відбуваються під час проходження ультразвуку через межу двох середовищ;
      - основні параметри контролю;
      - способи розпізнавання помилкових сигналів, які викликано відбиттям ультразвуку від структури, змінами профілю деталей та інших факторів, від основних сигналів.

1.4. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює ультразвуковий контроль різних типів зварних з'єднань із легованих сталей, сплавів і кольорових металів, які виконані різними видами зварювання.

2.2. Настроює режим роботи за стандартними і випробувальними зразками складних ультразвукових переносних, лабораторних і стаціонарних дефектоскопів.

2.3. Перевіряє прямі і похилі перетворювачі.

2.4. Розшифровує дефектограми.

2.5. Оцінює якість прокату, відливок, поковок і зварних з'єднань за результатами ультразвукового контролю і технічними умовами.

2.6. Виготовляє пристрої для ведення ультразвукового контролю, прямих і похилих перетворювачів.

2.7. Перевіряє ультразвукову дефектоскопічну апаратуру на відповідність основним параметрам.

2.8. Здійснює розрахунок і експериментальне визначення кутів введення похилих перетворювачів.

2.9. Проводить поточний ремонт дефектоскопів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Валки прокатних станів - ультразвуковий контроль.

5.2. Деталі литі стальні - ультразвуковий контроль.

5.3. Деталі повітряних несучих і рульових гвинтів вертольотів - ультразвуковий контроль.

5.4. З'єднання зварні з товщиною стіни до 15 мм - ультразвуковий контроль.

5.5. Злитки з легких сплавів - ультразвуковий контроль.

5.6. Прокат листовий - ультразвуковий контроль.

5.7. Спряження профілів шпангоутів - ультразвуковий контроль.

5.8. Труби із корозійностійкої сталі товщиною стінок до 4 мм у місцях прогину - замірювання товщини.