Інструкція для посади "Газогенераторник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Газогенераторник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газогенераторника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову газогенераторів, технологічний процес одержання енергетичного газу, основні знання з фізики і хімії, пов'язані з газифікацією палива, склад енергетичного газу і його властивості, розташування колекторів сирого газу;
      - схему паро-, водо- і газопроводів, будову системи газоочищення і технологію очищення газу, правила завантаження генераторів паливом;
      - способи шурування його піками і пневмоінструментом.

1.4. Газогенераторник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Газогенераторник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Газогенераторник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Газогенераторник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання енергетичного газу на газогенераторах малої продуктивності, які працюють на дровах, торфі, сланці, вугіллі.

2.2. Регулює завантаження газогенераторів і пароповітряного дуття.

2.3. Обслуговує до 10 газогенераторів малої продуктивності і забезпечує їх безперебійну роботу.

2.4. Обслуговує пароводяні оболонки, парозбірники.

2.5. Проводить тонке очищення газу на газоочищувальних установках, системах, агрегатах продуктивністю до 20000 м.куб./год.

2.6. Шурує паливо піками і пневмоінструментом.

2.7. Заміряє зони горіння і ліквідує несправності в роботі газогенераторів.

2.8. Стежить за горінням, дуттям, температурним режимом і роботою теплообмінної апаратури генераторного відділення.

2.9. Вимикає, сушить, розпалює і вмикає газогенератори у мережу.

2.10. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.11. Регулює подавання води в скрубери і градирні.

2.12. Чистить форсунки зрошення газу.

2.13. Контролює золо- і шлаковидалення.

2.14. Бере участь у роботах з ремонту устаткування газогенераторної станції.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Газогенераторник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Газогенераторник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Газогенераторник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Газогенераторник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Газогенераторник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Газогенераторник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Газогенераторник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Газогенераторник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Газогенераторник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Газогенераторник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Газогенераторник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Газогенераторник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Газогенераторник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Газогенераторник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Газогенераторник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Газогенераторник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.