Інструкція для посади "Черговий відповідальний по міністерству", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий відповідальний по міністерству" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні документи, які регламентують діяльність чергового відповідального по міністерству (відомству).

1.4. Черговий відповідальний по міністерству призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий відповідальний по міністерству підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий відповідальний по міністерству керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий відповідальний по міністерству під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує оперативне, надійне і конспіративне прийняття сигналів оповіщення, які надходять з Кабінету Міністрів України і Штабу Цивільної оборони України.

2.2. Перевіряє наявність пакетів із сигналами, а також документації, зазначеної в описі.

2.3. Здійснює відповідні записи у журналі приймання і здавання чергування.

2.4. Перевіряє справність усіх засобів зв'язку.

2.5. Переконується в достовірності сигналів оповіщення, про що негайно доповідає керівнику або особі, яка його замінює і діє за його вказівкою.

2.6. Письмово здійснює запис у книзі отримання сигналів.

2.7. Вживає заходів для своєчасного передавання сигналів оповіщення керівництва в разі пошкодження лінії зв'язку.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий відповідальний по міністерству має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий відповідальний по міністерству має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий відповідальний по міністерству має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий відповідальний по міністерству має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий відповідальний по міністерству має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий відповідальний по міністерству має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий відповідальний по міністерству має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий відповідальний по міністерству має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий відповідальний по міністерству має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий відповідальний по міністерству несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий відповідальний по міністерству несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий відповідальний по міністерству несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий відповідальний по міністерству несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий відповідальний по міністерству несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий відповідальний по міністерству несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий відповідальний по міністерству несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.