Інструкція для посади "Секретар-друкарка", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Секретар-друкарка" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції, інші керівні матеріали і нормативні документи щодо ведення діловодства;
      - структуру і керівний склад підприємства та його підрозділів;
      - машинопис;
      - правила орфографії та пунктуації;
      - порядок розміщення матеріалу під час друкування різних документів;
      - правила друкування ділових листів з використанням типових форм;
      - правила експлуатації друкарських машин, диктофонів, магнітофонів;
      - правила користування приймально-передавальними пристроями;
      - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
      - основи організації праці, основи законодавства про працю.

1.4. Секретар-друкарка призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Секретар-друкарка підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Секретар-друкарка керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Секретар-друкарка під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує технічні функції, що охоплюють забезпечення та обслуговування роботи керівника підприємства або його підрозділів.

2.2. Одержує необхідні керівникові відомості від підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників.

2.3. Організовує телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує за відсутності керівника прийняті повідомлення і доводить до його відома їх зміст.

2.4. Здійснює роботи щодо підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час, місце і порядок денний засідання або наради, ведення реєстрації), веде і оформлює протоколи.

2.5. Забезпечує робоче місце керівника канцелярським приладдям, засобами організаційної техніки, створює сприятливі умови для його ефективної роботи.

2.6. Передає та приймає інформацію за допомогою приймально-передавальних пристроїв (телекс, факс, телефакс тощо).

2.7. Друкує за вказівкою керівника різні матеріали.

2.8. Веде діловодство, приймає кореспонденцію, яка надходить на ім'я керівника, здійснює її систематизацію, відповідно до прийнятого на підприємстві порядку і передає після її розгляду керівником до підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки відповіді.

2.9. Стежить за строками виконання доручень керівника, взятих на контроль.

2.10. Приймає документи на підпис керівника.

2.11. Організовує приймання відвідувачів, сприяє оперативності розгляду заяв і пропозицій працівників.

2.12. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і у встановлені строки здає до архіву.

2.13. Готує документи для тиражування на розмножувальній техніці, а також робить копії документів на персональному ксероксі.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Секретар-друкарка має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Секретар-друкарка має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Секретар-друкарка має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Секретар-друкарка має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Секретар-друкарка має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Секретар-друкарка має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Секретар-друкарка має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Секретар-друкарка має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Секретар-друкарка має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Секретар-друкарка несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Секретар-друкарка несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Секретар-друкарка несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Секретар-друкарка несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Секретар-друкарка несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Секретар-друкарка несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Секретар-друкарка несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.