Інструкція для посади "Секретар незрячого фахівця", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Секретар незрячого фахівця" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції, інші керівні матеріали і нормативні документи з ведення діловодства;
      - рельєфно-точковий шрифт Брайля;
      - машинопис (у тому числі брайлевський);
      - правила орфографії і пунктуації;
      - правила друкування ділових листів з використанням типових форм;
      - правила експлуатації друкарських машин, магнітофонів, диктофонів;
      - правила користування комп'ютером та іншими електронними пристроями, якими користуються незрячі фахівці;
      - основи організації праці;
      - методичну літературу щодо роботи з незрячим фахівцем.

1.4. Секретар незрячого фахівця призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Секретар незрячого фахівця підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Секретар незрячого фахівця керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Секретар незрячого фахівця під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Читає вголос незрячому фахівцю або записує для нього на магнітофон різну інформацію.

2.2. Друкує інформацію рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, переписує вручну або друкує на машинці текст, який диктує незрячий фахівець.

2.3. Під його керівництвом креслить схеми, таблиці, виготовляє макети, посібники елементарної складності, заносить інформацію на електронні носії і одержує її з них, систематизує літературу, нормативно-довідкову картотеку в особистій бібліотеці.

2.4. Готує огляд періодичних видань.

2.5. Переглядає службову пошту, яку адресовано незрячому фахівцю, і знайомить його з її змістом.

2.6. Заповнює, відповідно до його вказівок, службову та іншу документацію.

2.7. У процесі занять, які проводяться незрячим викладачем, креслить на дошці або демонструє іншим способом, відповідно до його вказівок, схеми, таблиці, використовує технічні засоби навчання.

2.8. Інформує про проведення в установах або організаціях заходів, в яких участь незрячого фахівця необхідна або бажана; знайомить його з наказами, розпорядженнями та об'явами.

2.9. Супроводжує в службових відрядженнях.

2.10. Виконує інші технічні функції із забезпечення та обслуговування роботи незрячого фахівця.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Секретар незрячого фахівця має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Секретар незрячого фахівця має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Секретар незрячого фахівця має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Секретар незрячого фахівця має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Секретар незрячого фахівця має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Секретар незрячого фахівця має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Секретар незрячого фахівця має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Секретар незрячого фахівця має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Секретар незрячого фахівця має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Секретар незрячого фахівця несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Секретар незрячого фахівця несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Секретар незрячого фахівця несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Секретар незрячого фахівця несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Секретар незрячого фахівця несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Секретар незрячого фахівця несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Секретар незрячого фахівця несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.