Інструкція для посади "Оператор диспетчерської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор диспетчерської служби" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції, положення, інші керівні матеріали і нормативні документи стосовно роботи диспетчерських служб;
      - організацію служби оперативного управління виробництвом;
      - основи технології та організації виробництва;
      - організацію виробничого планування і диспетчерування на підприємстві;
      - номенклатуру продукції, що виробляється на підприємстві;
      - види виконуваних робіт (послуг);
      - спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними;
      - правила експлуатації засобів одержання і передавання виробничої інформації;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Оператор диспетчерської служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор диспетчерської служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор диспетчерської служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор диспетчерської служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Систематично веде оперативний облік під час виробничого процесу та інших видів основної діяльності підприємства або його підрозділів, передавання готової продукції по міжцеховій кооперації або на склад, здавання виконаних робіт.

2.2. Зіставляє одержані дані зі змінно-добовими завданнями, календарними планами, виробничими програмами; виявляє відхилення і причини їх виникнення.

2.3. Веде диспетчерський журнал, оперативні рапорти та іншу технічну документацію, облік і реєстрацію причин порушень під час виробничого процесу.

2.4. Повідомляє одержані дані про процес виробництва, його порушення у виробничо-диспетчерський відділ підприємства.

2.5. Вживає заходів для використання в роботі сучасних технічних засобів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор диспетчерської служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор диспетчерської служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор диспетчерської служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор диспетчерської служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор диспетчерської служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор диспетчерської служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор диспетчерської служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор диспетчерської служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор диспетчерської служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор диспетчерської служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор диспетчерської служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор диспетчерської служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор диспетчерської служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор диспетчерської служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.