Інструкція для посади "Калькулятор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Калькулятор" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти;
      - положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи стосовно продукції, яка реалізується в організаціях громадського харчування, правила користування збірниками рецептур страв та кулінарних виробів;
      - норми розкладки і виходу готової продукції;
      - торгові націнки та правила користування ними;
      - порядок і правила розрахунку (калькулювання) відпускних цін на продукцію та товари громадського харчування;
      - порядок оформлення калькуляційних карток та їх облік;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки;
      - основи організації праці, основи законодавства про працю.

1.4. Калькулятор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Калькулятор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Калькулятор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Калькулятор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає на основі діючих рецептур, закупівельних цін, торгових націнок калькуляції на продукцію, яка реалізується на підприємствах громадського харчування.

2.2. Визначає ціну на продукцію (страви, напівфабрикати, кулінарні та кондитерські вироби), що відпускається підприємством громадського харчування і товари з урахуванням місць їх реалізації.

2.3. Проводить у разі зміни рецептур, закупівельних цін та торгових націнок уточнення цін на готову продукцію і товари та вносить відповідні уточнення в калькуляційні картки.

2.4. Веде реєстрацію калькуляційних карток за встановленою формою.

2.5. Складає на основі заявок завідувача виробництва (шеф-кухаря) розрахунок необхідної кількості продуктів для приготування страв, напівфабрикатів та кулінарних виробів.

2.6. Здійснює вибирання із товарних звітів і веде оперативний облік приготовлених страв та власної продукції.

2.7. Виписує ярлики цін матеріально-відповідальним особам.

2.8. Бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Калькулятор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Калькулятор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Калькулятор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Калькулятор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Калькулятор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Калькулятор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Калькулятор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Калькулятор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Калькулятор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Калькулятор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Калькулятор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Калькулятор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Калькулятор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Калькулятор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Калькулятор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Калькулятор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.