Інструкція для посади "Фахівець з організації майнової та особистої безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з організації майнової та особистої безпеки" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, інші нормативно-правові акти з питань охоронної діяльності, чинне законодавство України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші законодавчі акти органів державної влади, які регулюють охоронну діяльність, основи організації інформаційної безпеки;
      - профіль, спеціалізацію і особливості охоронної структури;
      - основи менеджменту, комерційної діяльності;
      - основи організації праці і управління;
      - основи фінансово-господарчої діяльності та маркетингу;
      - методи прогнозування і моделювання попиту на охоронну діяльність, формування конкурентоспроможних охоронних послуг, порядок ціноутворення, способи і методи рекламування послуг;
      - методи вивчення попиту;
      - порядок розроблення планів та програм організаційно-господарської діяльності;
      - порядок укладання господарських та інших договорів, припинення договірних відносин та ведення претензійної роботи;
      - методи вивчення умов праці на робочих місцях;
      - систему стандартів безпеки праці, захисту працівників від протиправних дій під час виконання службових обов'язків;
      - норми та правила охорони праці та протипожежної безпеки.

1.4. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує, координує та здійснює в межах своєї компетенції діяльність охоронної структури у відповідності до чинних нормативно-правових актів.

2.2. Вдосконалює систему управління та роботу щодо задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у охоронних послугах.

2.3. Організовує використання технічних засобів охорони.

2.4. Вивчає та узагальнює позитивний досвід у галузі охоронної діяльності, впроваджує нові форми та методи охорони власності.

2.5. Надає консультації юридичним та фізичним особам з питань майнової та особистої безпеки.

2.6. Проводить попередній відбір працівників щодо прийняття на роботу.

2.7. Бере участь у забезпеченні охоронної структури кваліфікованими кадрами та їх розстановці за службовими обов'язками.

2.8. Сприяє підвищенню кваліфікації охоронних кадрів.

2.9. Організовує охорону об'єктів, фізичних осіб, вантажів, грошових коштів, що перевозяться згідно з вимогами чинних нормативних документів.

2.10. Забезпечує дотримання працівниками охоронної структури кримінального, адміністративного та податкового законодавства.

2.11. Здійснює заходи щодо забезпечення законності та дисципліни у службовій діяльності працівників, їх особистої безпеки під час виконання службових обов'язків, організовує взаємодію з правоохоронними органами.

2.12. Розробляє місячні графіки несення служби нарядами на закріплених об'єктах.

2.13. Перевіряє (не менше одного разу на місяць) наявність, стан захисту і обліку вогнепальної зброї, спеціальних та індивідуальних засобів захисту, активної оборони та технічних засобів спостереження.

2.14. Бере участь у комісійному обстеженні об'єктів, що охороняються, та заводить на них літерні (накопичувальні) справи.

2.15. Організовує та особисто контролює несення служби нарядами охоронної структури, виявляє уразливі місця в технічному укріпленні об'єктів, що охороняються, вносить пропозиції з усунення виявлених недоліків власнику об'єкта.

2.16. Бере участь у забезпеченні соціального розвитку охоронної структури.

2.17. Здійснює заходи щодо пошуку нових об'єктів з метою взяття їх під охорону, аналізує та узагальнює якість охоронних послуг та інформує керівництво, сприяє забезпеченню юридичних, економічних, інформаційних та інших умов ефективної діяльності охоронної структури.

2.18. Аналізує інформацію про діяльність охоронної структури в цілому та за окремими напрямами роботи.

2.19. Складає аналітичні довідки, інші документи, веде службову документацію.

2.20. Забезпечує своєчасне виконання наказів, доручень, розпоряджень керівництва з питань організації служби.

2.21. Інформує керівництво про стан їх виконання.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.