Інструкція для посади "Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією фахівця-організатора соціально-побутового обслуговування I категорії - не менше 2 років. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-організатора соціально-побутового обслуговування II категорії - не менше 2 років. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією фахівця-організатора соціально-побутового обслуговування - не менше 1 року. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали органів державної виконавчої влади щодо регулювання виробничих і трудових відносин, соціального страхування, соціально-побутового обслуговування громадян;
      - організацію й економіку соціально-побутової роботи;
      - житлове законодавство;
      - перспективи соціально-економічного розвитку підприємства.

1.4. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Аналізує стан соціально-побутового обслуговування.

2.2. Бере участь у розробленні програм соціального розвитку трудового колективу підприємства, установи, організації (надалі - підприємство).

2.3. Організовує проведення робіт з надання побутових, торгових, транспортних, медичних та інших послуг працівникам підприємства за місцем роботи та в місцях їх переважного проживання, здійснення соціального страхування працівників.

2.4. Веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечення місцями в дитячих дошкільних закладах, оздоровчими та лікувально-санаторними путівками, готує пропозиції з цих питань власнику або уповноваженому ним органу.

2.5. Сприяє наданню матеріальної допомоги працівникам, які її потребують, організації відпочинку та відновленню здоров'я працівників, зайняттю спортом і туризмом, оздоровленню дітей у спеціалізованих закладах, організації побуту молодих працівників, багатодітних і неповних сімей, ветеранів тощо.

2.6. Проводить роботу з організації та розвитку підсобних сільських господарств, садівництва та городництва.

2.7. Визначає потреби та вносить пропозиції щодо організації будівництва житла і об'єктів соціально-побутового призначення, індивідуального та кооперативного будівництва.

2.8. Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування та розподілу соціальних фондів підприємства.

2.9. Забезпечує облік і своєчасне подання звітів про проведення заходів соціально-побутового обслуговування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.