Інструкція для посади "Касир", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Касир" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - касир товарний (вантажний) I категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи на посаді касира товарного (вантажного) II категорії - не менше 3 місяців. Касир товарний (вантажний) II категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила перевезення вантажів і багажу;
      - тарифні керівництва;
      - форми вантажної провізної документації;
      - правила зберігання документів суворої звітності та порядок складання звітності щодо них;
      - порядок переадресування вантажів;
      - правила ведення касової книги та складання касової звітності;
      - схему відповідної транспортної мережі на основні маршрути транспорту;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Касир призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Касир підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Касир керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Касир під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Оформлює та перевіряє документи з приймання, вантаження та видавання вантажів, а також їх переадресування.

2.2. Веде розрахунки з клієнтами за перевезення вантажу, багажу та надання послуг (вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання вантажу і тощо).

2.3. Веде касову книгу і складає касову звітність.

2.4. Виконує розрахунки щодо невиконаних перевезень та повертає клієнтам гроші.

2.5. Здає виручку.

2.6. Веде оперативний облік перевезень вантажів.

2.7. Зберігає бланки документів суворої звітності та веде звітність щодо них.

2.8. Вносить зміни, що виникають внаслідок рішень, прийнятих відповідними органами, у тарифні керівництва та правила перевезення вантажів.

2.9. Приймає в чинному порядку заявки на перевезення вантажів та накладні.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Касир має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Касир має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Касир має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Касир має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Касир має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Касир має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Касир має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Касир має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Касир має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Касир несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Касир несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Касир несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Касир несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Касир несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Касир несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Касир несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.