Інструкція для посади "Організатор подорожей", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Організатор подорожей" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок проведення екскурсій та обслуговування екскурсантів;
      - порядок укладання договорів на проведення екскурсій та поїздок;
      - тарифи на перевезення пасажирів та інші послуги організацій, що обслуговують екскурсантів;
      - програми екскурсій, форми та правила складання документів на їх проведення;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Організатор подорожей призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Організатор подорожей підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Організатор подорожей керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Організатор подорожей під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Рекламує колективні екскурсії та поїздки, укладає договори з організаціями на їх проведення.

2.2. Виписує рахунки та стежить за перерахуванням сум відповідно до договорів.

2.3. Оформлює путівки та проїзні документи та доставляє їх замовникам.

2.4. Запрошує бажаючих громадян прийняти участь в екскурсії, продає їм квитки, збирає групи та направляє їх на екскурсії.

2.5. Забезпечує своєчасне проведення екскурсій та поїздок за передбаченими програмами.

2.6. В установлені терміни здає гроші та звіти про виручку.

2.7. Веде облік заявок і договорів на проведення екскурсій і поїздок та складає звітність з проведених заходів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Організатор подорожей має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Організатор подорожей має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Організатор подорожей має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Організатор подорожей має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Організатор подорожей має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Організатор подорожей має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Організатор подорожей має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Організатор подорожей має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Організатор подорожей має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Організатор подорожей несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Організатор подорожей несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Організатор подорожей несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Організатор подорожей несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Організатор подорожей несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Організатор подорожей несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Організатор подорожей несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.