Інструкція для посади "Механік груповий флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік груповий флоту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією механіка на суднах не нижче 4-ої групи: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила технічної експлуатації флоту;
      - правила і нормативні документи Річкового Регістру;
      - Статут внутрішнього водного транспорту, Статут служби на суднах річкового флоту про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудування, машинобудування та судноремонту;
      - передові методи праці;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - теоретичні основи теплотехніки, електроприводу, методів оцінки технічного стану, надійності та довговічності, техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних СЕУ суден;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Механік груповий флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік груповий флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік груповий флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік груповий флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує утримання суднових силових установок на закріпленій за ним групі суден у справному експлуатаційному та технічному стані, безперебійну та безаварійну їх роботу.

2.2. Вивчає спрацювання відповідальних деталей суднових механізмів.

2.3. Організовує здійснення модернізаційних, теплотехнічних та інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану суден своєї групи, зниження витрат палива, мастильних та інших матеріалів, підвищення техніко-економічних та експлуатаційних показників їх роботи.

2.4. Надає практичну допомогу судновим механікам у визначенні обсягу ремонту машин, механізмів та систем на суднах групи, перевіряє правильність і повноту складання ремонтних відомостей з врахуванням вимог Річкового Регістру та інших контролюючих органів, забезпечує при цьому підтримування суден у справному технічному стані.

2.5. Організовує саморемонт суден своєї групи й забезпечує якість та строк ремонту.

2.6. Здійснює контроль за ходом і якістю ремонту, що провадиться силами підприємства.

2.7. Вивчає та узагальнює передові методи технічної експлуатації флоту та забезпечує впровадження їх на суднах своєї групи.

2.8. Контролює дотримання екіпажами суден правил з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

2.9. Веде на суднах своєї групи виховну роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік груповий флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік груповий флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік груповий флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік груповий флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік груповий флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік груповий флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік груповий флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік груповий флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік груповий флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік груповий флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік груповий флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік груповий флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік груповий флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік груповий флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік груповий флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік груповий флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.