Інструкція для посади "Лоцман", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лоцман" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією каштана або першого штурмана групи суден, що проводяться: для бакалавра - не менше 3 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років. Наявність диплому не нижче капітана або першого штурмана групи суден, що проводяться, та лоцманського свідоцтва. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження з питань безпеки плавання, судноводіння;
      - Статут з дисципліни працівників річкового транспорту;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - Статут служби на суднах річкового флоту;
      - особливості управління різними типами суден, складених суден, що буксируються та штовхаються;
      - використання сучасних засобів навігації, лоцію, навігаційне та гідрографічне устаткування районів лоцманської проводки;
      - системи зв'язку, диспетчерського керівництва і забезпечення суден навігаційною (шляховою) та гідрометеорологічною інформацією в цих районах;
      - Правила плавання внутрішніми водними шляхами;
      - місцеві правила;
      - правила використання радіолокаційних станцій і правила проведення судна з їх допомогою;
      - Положення про державних річкових лоцманів;
      - порядок оформлення документів, пов'язаних із лоцманською проводкою;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі судноводіння;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища, інші суднові правила.

1.4. Лоцман призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лоцман підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лоцман керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лоцман під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідно до Положення про державних річкових лоцманів надає допомогу судноводіям у проведенні судна внутрішніми водними шляхами, постановленні його на якір або заведенні судна до порту, поставленні його до причалу.

2.2. Контролює капітанів суден з питань судноводіння вздовж шляху слідування та виконання місцевих правил.

2.3. Визначає необхідність залучення буксирів для надання допомоги судну під час проведення його складними ділянками.

2.4. Здійснює контроль за відповідністю розміщення плавучих та берегових навігаційних знаків та інших засобів навігаційного устаткування затвердженій схемі, їх станом та справністю їх дії, додержанням екіпажами суден загальних та місцевих правил безпеки судноплавства і положень з охорони навколишнього середовища.

2.5. Веде встановлену документацію.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лоцман має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лоцман має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лоцман має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лоцман має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лоцман має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лоцман має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лоцман має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лоцман має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лоцман має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лоцман несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лоцман несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лоцман несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лоцман несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лоцман несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лоцман несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лоцман несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.