Інструкція для посади "Капітан порту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Капітан порту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні документи, що регламентують безпеку плавання, а також місцеві правила плавання;
      - правила перевезення вантажів та пасажирів;
      - Статут з дисципліни працівників річкового транспорту, Статут внутрішнього водного транспорту. Статут служби на суднах річкового флоту;
      - правила Регістру;
      - положення про капітана порту;
      - правила виконання криголамних і лоцманських операцій, організацію рятівних операцій і технічні засоби під час рятування;
      - порядок ведення затвердженої документації;
      - чинні нормативні документи з охорони навколишнього середовища;
      - організацію роботи порту і флоту;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - навігаційне та гідрографічне устаткування акваторії порту і прилеглих вод;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі організації роботи порту і флоту;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії;
      - протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Капітан порту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Капітан порту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Капітан порту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Капітан порту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює нагляд за додержанням порядку на суднах, що стоять у порту, забезпечує безаварійну роботу суден і безпеку їх стоянки.

2.2. Забезпечує контроль за безпекою руху суден і регулювання їх на акваторії порту й підхідних шляхах.

2.3. Організовує оформлення приходу суден у порту і виходу їх із порту, перевірку стану суден і готовність їх до виходу в рейс.

2.4. Веде встановлену документацію.

2.5. Керує роботою лоцманської, сигнальної служб, берегових радіолокаційних станцій, криголамним проведенням суден на підходах до порту і в межах його акваторії, а також операціями з рятування та надання допомоги людям і суднам, що терплять лихо в порту і на підходах до нього.

2.6. Здійснює контроль за виконанням екіпажами суден правил щодо запобігання забруднення акваторії порту нафтою та нафтопродуктами, за станом і справною дією засобів навігаційного огороджування в порту та на підходах до нього, за утриманням у належному технічному стані гідротехнічних споруд, швартовних і відбійних пристроїв, рейдового устаткування, а також за правильним їх використанням суднами.

2.7. Вживає заходів щодо підтримки належних глибин у портових водах і на підходах до нього та здійснює контроль за очищенням їх від забруднення нафтою та нафтопродуктами, а також від затоплених речей, які заважають судноплавству.

2.8. Видає за установленим порядком дозвіл на піднімання затопленого у портових водах майна, а також на виконання в порту будівельних, гідротехнічних та інших робіт.

2.9. Керує розслідуванням аварій згідно із чинними положеннями.

2.10. Забезпечує капітанів суден навігаційною і гідрометеорологічною інформацією.

2.11. Керує підлеглим персоналом.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Капітан порту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Капітан порту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Капітан порту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Капітан порту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Капітан порту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Капітан порту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Капітан порту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Капітан порту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Капітан порту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Капітан порту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Капітан порту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Капітан порту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Капітан порту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Капітан порту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Капітан порту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Капітан порту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.