Інструкція для посади "Інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за фахом на флоті: для бакалавра - не менше 3 років, молодшого спеціаліста - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила технічної експлуатації флоту;
      - правила і нормативні документи Річкового Регістру;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - Статут служби на суднах річкового флоту;
      - Статут про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - будову несамохідних суден, механізми і устаткування, що установлені на них;
      - передовий та зарубіжний досвід у галузі технічного обслуговування суден та судноремонту;
      - передові методи праці;
      - основи економіки, організації виробництва та праці, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інспектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за утриманням несамохідних суден у справному технічному стані, виконанням екіпажів, що обслуговують ці судна, правил та інструкцій з технічної експлуатації, охорони праці, протипожежних заходів.

2.2. Упроваджує передові методи технічної експлуатації на закріпленій групі суден, забезпечує здійснення модернізаційних та інших робіт, спрямованих на поліпшення технічного стану та підвищення техніко-економічних показників роботи суден.

2.3. Виявляє дефекти суден, визначає обсяг ремонту, перевіряє правильність та повноту складання ремонтних відомостей.

2.4. Здійснює контроль за ходом ремонту суден, бере участь у комісії з прийняття їх з ремонту.

2.5. Здійснює контроль за своєчасним проведенням профілактичного ремонту і докуванням, не дозволяючи при цьому позапланових простоїв суден, забезпечує запасними частинами, матеріалами, інструментом та судновою документацією згідно з установленими нормами.

2.6. Перевіряє знання екіпажів, що обслуговують ці судна, правил та інструкцій з технічної експлуатації та розміщення вантажу на суднах, виконання вантажних робіт, правил охорони праці, протипожежних заходів, надає їм допомогу у виконанні виробничих планів, покращанні трудової дисципліни й організації виховної роботи, бере участь у комісії з інспекторських оглядів суден.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.