Інструкція для посади "Інспектор з кадрів закордонного плавання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з кадрів закордонного плавання" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для бакалавра - не менше 3 років, молодшого спеціаліста - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші керівні матеріали, що стосуються роботи з кадрами, обліку особового складу, збереження документів;
      - порядок оформлення прийняття, переміщення і звільнення кадрів закордонного плавання, порядок ведення та збереження їх трудових книжок і особових справ, а також ведення обліку руху кадрів та складання звітності про стан трудової дисципліни;
      - основи соціології праці і передовий вітчизняний та зарубіжний досвід роботи з кадрами;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - трудове законодавство.

1.4. Інспектор з кадрів закордонного плавання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з кадрів закордонного плавання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з кадрів закордонного плавання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з кадрів закордонного плавання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Займається добором та розставленням кадрів плавскладу по закріпленій групі суден закордонного плавання.

2.2. Здійснює згідно зі штатним розписом спільно з капітанами укомплектування суден кваліфікованими кадрами.

2.3. Розробляє на базі аналізу причин плинності кадрів заходи із закріплення кадрів та утворення постійних суднових екіпажів.

2.4. Забезпечує своєчасне правильне оформлення документів на членів екіпажів суден, що виконують закордонні рейси.

2.5. Стежить за своєчасним наданням морякам відпускних та вихідних днів, і відгулів.

2.6. Проводить на замовлення суден необхідні заміни членів екіпажів.

2.7. Вивчає ділові та моральні якості плавскладу, аналізує стан трудової дисципліни, виконання митних правил та вживає необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків та вносить пропозиції про заохочення особового складу суден.

2.8. Веде облік плавскладу закріпленої групи суден за спеціальностями, кваліфікаціями та морськими дипломами.

2.9. Складає проекти наказів щодо призначення членів екіпажів на судна, попередньо узгодивши їх з відповідними службами.

2.10. Готує пропозиції щодо направлення членів екіпажів суден на курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

2.11. Вивчає передовий досвід роботи з кадрами.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з кадрів закордонного плавання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з кадрів закордонного плавання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з кадрів закордонного плавання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з кадрів закордонного плавання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з кадрів закордонного плавання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з кадрів закордонного плавання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з кадрів закордонного плавання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з кадрів закордонного плавання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з кадрів закордонного плавання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з кадрів закордонного плавання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з кадрів закордонного плавання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з кадрів закордонного плавання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з кадрів закордонного плавання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з кадрів закордонного плавання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з кадрів закордонного плавання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з кадрів закордонного плавання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.