Інструкція для посади "Інженер-механік з флоту лінійний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-механік з флоту лінійний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка на суднах - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інші керівні методичні та нормативні документи, правила технічної експлуатації флоту;
      - правила і нормативні документи Річкового Регістру;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - Статут служби на суднах річкового флоту;
      - Статут про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - правила ремонту суден;
      - будову суден, механізмів, устаткування, установлених на суднах;
      - порядок проведення дефектації та визначення обсягів і термінів ремонту суден;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання судноремонту і забезпечення технічної надійності суднових машин та механізмів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер-механік з флоту лінійний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-механік з флоту лінійний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-механік з флоту лінійний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-механік з флоту лінійний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію навігаційного ремонту суден, що перебувають у межах обслуговуваної ділянки.

2.2. Визначає характер, обсяги технічних несправностей, встановлює терміни їх усунення та у разі потреби направляє судна на судноремонтне підприємство.

2.3. Оформляє документацію на виконання судноремонтних робіт та інформує про це судновласника.

2.4. Систематично перевіряє справність, надійність та технічний стан суден, суднових механізмів та пристроїв, установлює необхідність їх ремонту, складає акти огляду, встановлює причину та категорію ремонту і свій висновок записує до суднового журналу.

2.5. Контролює хід виконання ремонтних робіт, вживає заходів щодо скорочення строків ремонту та простою суден на рейді в очікуванні огляду та направляє на ремонт; здійснює контроль за правильним розподілом навігаційних матеріалів, що знаходяться на складі.

2.6. У міжнавігаційний період здійснює контроль за ходом, якістю та повнотою ремонту суден на закріпленому за ним судноремонтному підприємстві.

2.7. Контролює додержання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час виконання ремонтних робіт.

2.8. У виробничій діяльності використовує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід технічного обслуговування суден.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-механік з флоту лінійний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-механік з флоту лінійний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-механік з флоту лінійний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-механік з флоту лінійний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-механік з флоту лінійний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-механік з флоту лінійний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-механік з флоту лінійний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-механік з флоту лінійний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-механік з флоту лінійний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-механік з флоту лінійний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-механік з флоту лінійний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-механік з флоту лінійний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-механік з флоту лінійний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-механік з флоту лінійний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-механік з флоту лінійний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-механік з флоту лінійний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.