Інструкція для посади "Інженер-диспетчер з руху флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-диспетчер з руху флоту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер-диспетчер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-диспетчера I категорії - не менше 2 років. Інженер-диспетчер I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-диспетчера з руху флоту II категорії - не менше 2 років. Інженер-диспетчер II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-диспетчера - не менше 1 року. Інженер-диспетчер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні, методичні та нормативні матеріали з питань планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту;
      - техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден;
      - правила перевезення вантажів і пасажирів;
      - основи технологічного процесу оброблення суден у портах;
      - основи судноводіння на внутрішніх водяних шляхах;
      - засоби організації та механізації диспетчерської служби;
      - вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері технології та прогресивних методів експлуатації флоту й оброблення його в портах;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер-диспетчер з руху флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-диспетчер з руху флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-диспетчер з руху флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-диспетчер з руху флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво і контроль за роботою флоту, виконанням суднами графіків (розкладів) руху і планів перевезення вантажу та пасажирів, інших виробничо-фінансових показників.

2.2. Організовує роботу щодо завантаження суден у зворотному напрямі.

2.3. Вживає оперативних заходів щодо запобігання та ліквідації простоїв суден під вантажними операціями в портах і на причалах клієнтури, а також з раціонального використання вантажопідйомності та вантажопасажиромісткості флоту.

2.4. Вживає заходів щодо своєчасного забезпечення суден паливом, мастильними матеріалами та іншими видами комплексного обслуговування.

2.5. Своєчасно інформує командний склад суден про штормові попередження і вживає необхідних заходів щодо надання допомоги суднам, які терплять лихо.

2.6. Регулює процес перепуску суден через шлюзи.

2.7. Підтримує постійний зв'язок з портовими, санітарними та іншими зацікавленими організаціями про прихід суден у порт та їх відхід з порту.

2.8. Здійснює облік та складання установленої звітності по флоту.

2.9. Керує роботою змінних диспетчерів та операторів диспетчерської служби і контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої документації.

2.10. Сприяє впровадженню наукової організації праці, поширенню передових методів праці кращих екіпажів суден.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-диспетчер з руху флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-диспетчер з руху флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-диспетчер з руху флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-диспетчер з руху флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-диспетчер з руху флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-диспетчер з руху флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-диспетчер з руху флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-диспетчер з руху флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-диспетчер з руху флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-диспетчер з руху флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-диспетчер з руху флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-диспетчер з руху флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-диспетчер з руху флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-диспетчер з руху флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-диспетчер з руху флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-диспетчер з руху флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.