Інструкція для посади "Інженер спеціального флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер спеціального флоту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер спеціального флоту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера спеціального флоту I категорії - не менше 2 років. Інженер спеціального флоту I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера спеціального флоту II категорії - не менше 2 років. Інженер спеціального флоту II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера спеціального флоту - не менше 1 року. Інженер спеціального флоту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються технології робіт, технічного обслуговування та ремонту спеціального флоту;
      - правила плавання на внутрішніх водних шляхах, виробничі потужності, технічні характеристики машинних установок та іншого устаткування на суднах;
      - новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудівництва спеціального флоту для виконання підводних робіт, технічного оснащення флоту, технічної експлуатації флоту і судноремонту;
      - передові методи організації праці і виробництва, з технічної експлуатації флоту і судноремонту;
      - питання економіки, організації праці та управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер спеціального флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер спеціального флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер спеціального флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер спеціального флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво технічною експлуатацією спеціального флоту, що використовується на рятівних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших підводних роботах, а також контроль за використанням при цьому найбільш ефективної технології робіт, забезпечення своєчасного та якісного ремонту спеціального флоту, належного технічного обслуговування, виконання екіпажами суден чинних правил, наказів, положень, вимог, нормативних та інших інструктивних документів з технічної експлуатації суднового устаткування, систем, пристроїв та механізмів, правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.2. Керує своєчасною підготовкою до ремонту суден спеціального флоту.

2.3. Контролює оформлення суднових документів, правильність ведення суднової технічної документації, облік та звітність щодо технічної експлуатації флоту.

2.4. Організовує підготовлення документів на списання суден з балансу підприємства.

2.5. Узагальнює прогресивний досвід роботи і розробляє пропозиції щодо вдосконалення технічної експлуатації та технології робіт спеціального флоту.

2.6. Проводить роботу з підвищення технічних та економічних знань працівників спеціального флоту, виховну роботу в колективі.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер спеціального флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер спеціального флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер спеціального флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер спеціального флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер спеціального флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер спеціального флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер спеціального флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер спеціального флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер спеціального флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер спеціального флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер спеціального флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер спеціального флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер спеціального флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер спеціального флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер спеціального флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер спеціального флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.