Інструкція для посади "Інженер із суднопідіймальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер із суднопідіймальних робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер із суднопідіймальних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із суднопідіймальних робіт I категорії - не менше 2 років. Інженер із суднопідіймальних робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із суднопідіймальних робіт II категорії - не менше 2 років. Інженер із суднопідіймальних робіт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із суднопідіймальних робіт - не менше 1 року. Інженер із суднопідіймальних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань організації виконання суднопідіймальних робіт, аварійно-рятувальних робіт на річках, водосховищах та інших внутрішніх водоймах, а також у басейнах плавання суден змішаного плавання;
      - правила плавання на внутрішніх водяних шляхах та в морі;
      - технологічні схеми та кошторисні норми на суднопідіймальні роботи;
      - порядок розроблення технічного проекту на піднімання судна, що затонуло, основні розрахунки, пов'язані з виконанням суднопідіймальних робіт;
      - основи теорії та будови суден внутрішнього та змішаного плавання;
      - характеристики плавучих кранів, суднопіднімальних понтонів, водолазного устаткування та спорядження, різних допоміжних машин, механізмів, пристосувань та пристроїв, що використовуються на суднопідіймальних роботах;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання суднопідіймальних робіт;
      - питання економіки, організації праці та управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер із суднопідіймальних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер із суднопідіймальних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер із суднопідіймальних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер із суднопідіймальних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативно-технічне керівництво підготуванням та проведенням суднопідіймальних робіт.

2.2. Бере участь у розробленні технічного проекту на піднімання судна, календарного графіка суднопідіймальних робіт.

2.3. Готує документацію на судно, що затонуло, та результати водолазного обстеження як вихідні дані, необхідні для виконання відповідних розрахунків та проектування.

2.4. Визначає в кожному окремому випадку склад та оснащеність суднопідіймальних підрозділів і контролює їх підготовленість до виходу на місце аварії.

2.5. Розробляє плани та організаційні заходи щодо забезпечення готовності працівників і технічних засобів загону (групи) та виконання суднопідіймальних робіт, бере участь у аварійно-рятувальних навчаннях і тренуваннях, проводить теоретичні заняття.

2.6. Контролює дотримання встановлених технологічних схем та правил охорони праці під час виконання суднопідіймальних робіт.

2.7. Інформує керівництво загону про перебіг суднопідіймальних робіт, складає звітно-технічну і фінансову документацію.

2.8. Узагальнює досвід проведення суднопідіймальних робіт і розробляє пропозиції щодо вдосконалення технології суднопідіймальних робіт.

2.9. У виробничій діяльності використовує новітній вітчизняний та зарубіжний досвід виконання суднопідіймальних робіт.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер із суднопідіймальних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер із суднопідіймальних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер із суднопідіймальних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер із суднопідіймальних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер із суднопідіймальних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер із суднопідіймальних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер із суднопідіймальних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер із суднопідіймальних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер із суднопідіймальних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер із суднопідіймальних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер із суднопідіймальних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер із суднопідіймальних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер із суднопідіймальних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер із суднопідіймальних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер із суднопідіймальних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер із суднопідіймальних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.