Інструкція для посади "Інженер з аварійно-рятувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з аварійно-рятувальних робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт I категорії - не менше 2 років. Інженер з аварійно-рятувальних робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт II категорії - не менше 2 років. Інженер з аварійно-рятувальних робіт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт - не менше 1 року. Інженер з аварійно-рятувальних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань проведення аварійно-рятувальних робіт під час рятування людей та суден, що терплять лихо на річках, водосховищах та інших внутрішніх водоймах, а також у басейнах плавання суден змішаного плавання;
      - організацію і проведення аварійно-рятувальних робіт, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі;
      - правила плавання на внутрішніх водяних шляхах та в морі;
      - основи теорії та будови суден внутрішнього та змішаного плавання;
      - питання економіки, організації праці та управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з аварійно-рятувальних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з аварійно-рятувальних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з аварійно-рятувальних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з аварійно-рятувальних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативно-технічне керівництво підготуванням та проведенням аварійно-рятувальних робіт.

2.2. Розробляє проектно-технічну документацію та план організації рятувальних робіт.

2.3. Визначає в кожному конкретному випадку склад та оснащеність аварійних підрозділів для виконання рятувальних операцій і контролює їх підготовку для виходу на місце аварії.

2.4. Розробляє плани та організаційні заходи щодо забезпечення постійної готовності працівників і технічних засобів загону (групи) до виконання аварійно-рятувальних робіт, бере участь у аварійно-рятувальних навчаннях і тренуванні, проводить теоретичні заняття.

2.5. Контролює додержання правил охорони праці під час виконання аварійно-рятувальних робіт.

2.6. Інформує керівництво загону про хід рятувальних робіт, веде робочий журнал рятувальної операції, оформлює звітно-технічну і фінансову документацію.

2.7. Веде облік аварій у зоні діяльності загону (групи), узагальнює досвід проведення аварійно-рятувальних операцій і розробляє пропозиції щодо вдосконалення технології аварійно-рятувальних робіт.

2.8. Бере участь у розробленні виробничих планів та пропозицій з перспективного розвитку технічної оснащеності загону (групи).

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.