Інструкція для посади "Девіатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Девіатор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією на суднах - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші матеріали, що стосуються питань забезпечення надійної роботи технічних засобів судноводіння;
      - правила плавання та запобігання зіткненню суден у морі;
      - судноводіння, лоцію;
      - маневрені якості суден;
      - будову, принцип дії, технічні характеристики, експлуатаційні дані, правила технічної експлуатації радіопеленгаторів, магнітних компасів та пов'язаних із ними периферійних приладів, їх настроювання та ремонт;
      - теорію девіації магнітного компасу і радіонавігації;
      - новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі технічних засобів судноводіння;
      - основи економіки, організації виробництва і праці;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Девіатор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Девіатор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Девіатор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Девіатор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу з ремонту, настроювання, знищення магнітної та радіодевіації магнітних компасів, радіопеленгаторів, а також забезпечує справну роботу пов'язаних із ними периферійних приладів.

2.2. Визначає та розраховує таблиці залишкової магнітної і радіодевіації.

2.3. Перевіряє правильне установлення та монтаж радіопеленгаторів, магнітних компасів та пов'язаних із ними периферійних приладів, забезпечує їх справний технічний стан.

2.4. Інструктує штурманський склад з питань технічної експлуатації згаданих приладів.

2.5. Контролює наявність і правильне ведення технічної документації на магнітні компаси, радіопеленгатори і пов'язані з ними периферійні прилади.

2.6. Проводить паспортизацію вказаного устаткування.

2.7. Розробляє пропозиції щодо постачання суден матеріалами та запасними частинами до технічних засобів судноводіння.

2.8. Веде встановлену документацію з обліку роботи на суднах технічних засобів судноводіння із виконання обсягу девіаційних робіт.

2.9. Використовує в практичній діяльності новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення в галузі технічних засобів судноводіння.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Девіатор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Девіатор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Девіатор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Девіатор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Девіатор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Девіатор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Девіатор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Девіатор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Девіатор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Девіатор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Девіатор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Девіатор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Девіатор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Девіатор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Девіатор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Девіатор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.