Інструкція для посади "Начальник служби суднового господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби суднового господарства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. Сертифікат про проходження курсу навчання щодо застосування МКУБ (Міжнародний Кодекс з управління безпечною експлуатацією суден та запобігання забрудненню) та знання англійської мови в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів (тільки в судноплавних компаніях сертифікованих згідно з МКУБ). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності служби;
      - міжнародні та національні нормативно-правові документи та стандарти щодо безпеки та запобігання забруднення;
      - правила класифікаційних товариств та інших уповноважених на це контролюючих організацій, під наглядом яких здійснюється експлуатація суден;
      - правила з технічної експлуатації флоту;
      - правила ремонту суден;
      - Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - новітні досягнення науки і техніки в галузі судноремонту і технічної експлуатації флоту;
      - механізми ціноутворення та стан ринку технічного сервісу у міжнародному судноплавстві;
      - сферу діяльності судноплавної компанії, умови експлуатації, техніко-експлуатаційні характеристики та стан суден, кваліфікацію, компетентність та професійну підготовленість суднового командного складу механіків;
      - положення госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності;
      - теоретичні основи теплотехніки, електротехніки, теорії ДВС, методів оцінки їх технічного стану, надійності і довговічності;
      - економіку, організацію виробництва та економічні методи управління;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби суднового господарства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби суднового господарства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби суднового господарства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби суднового господарства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво виробничо-господарською діяльністю служби.

2.2. Забезпечує організацію технічної експлуатації флоту з додержанням нормативних техніко-економічних характеристик та мінімальних витрат на технічну експлуатацію та ремонт, контроль стану та постійну технічну готовність суден до плавання, безпечну технічну експлуатацію суден та технічну безпечність праці суднового персоналу.

2.3. Забезпечує організацію нагляду за суднами, своєчасне продовження та підтвердження суднових документів, наявність на суднах та додержання судновим персоналом нормативно-інструктивних документів (правил, норм, інструкцій) щодо технічної експлуатації суден, навчання та тренування суднового персоналу, постійну технічну готовність суден до дій у аварійних ситуаціях.

2.4. Керує розробленням планів-графіків ремонту флоту, графіків технічного обслуговування суднової техніки, планів поставки запасних частин, устаткування та інструментів.

2.5. Організовує розгляд кошторисів, калькуляцій та відомостей на ремонт суден, облік та аналіз тривалості ремонтних робіт, контролює виконання графіків судноремонту, повноту та якість робіт, своєчасне оформлення фінансових операцій та розрахунок з організаціями, освоєння передбачених обсягів робіт.

2.6. Організовує складання планів інспекторських оглядів та їх виконання, проведення теплотехнічних робіт на суднах силами теплопартій та суднових екіпажів.

2.7. Забезпечує розроблення та виконання оптимальних режимів роботи суднових енергетичних установок, організацію бункеровки суден, заходи щодо зниження витрат паливно-мастильних матеріалів.

2.8. Бере участь у розгляді технічних завдань, технічних проектів на нові судна, у прийманні суден з будівництва та організовує їх технічну експлуатацію з виконанням гарантійних вимог заводу-будівельника.

2.9. Відповідно до галузевих нормативів виконує формування технічного резерву суднової техніки на підприємствах пароплавства (судноплавної компанії).

2.10. Узгоджує технічні умови на виготовлення та поставку суднових механізмів та вузлів.

2.11. Керує роботою з уніфікації вузлів та деталей суднових механізмів.

2.12. Розробляє технічні заходи щодо збільшення тривалості періоду роботи флоту між ремонтами із збереженням технічного стану, надійності і довговічності; економіку, організацію виробництва та економічні методи управління; правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби суднового господарства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби суднового господарства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби суднового господарства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби суднового господарства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби суднового господарства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби суднового господарства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби суднового господарства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби суднового господарства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби суднового господарства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби суднового господарства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби суднового господарства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби суднового господарства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби суднового господарства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби суднового господарства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби суднового господарства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби суднового господарства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.