Інструкція для посади "Начальник служби портового господарства та механізації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби портового господарства та механізації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні, нормативні та методичні матеріали з питань організації та експлуатації портів;
      - Статут внутрішнього водного транспорту, Статут про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;
      - правила технічної експлуатації перевантажувальних машин річкових портів;
      - організацію технологічної підготовки та технологію виконання перевантажувальних робіт;
      - виробничі потужності та спеціалізацію портів, пристаней і причалів клієнтури;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи перевантажувальної техніки;
      - графіки проведення технічних оглядів, профілактичних та інших ремонтів перевантажувальної техніки, іншого портового устаткування та гідротехнічних споруд;
      - порядок проведення дефектації та випробування, визначення обсягів та строків ремонту;
      - вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технічного оснащення портів, технічної експлуатації перевантажувальної техніки та її ремонту;
      - передові методи праці, основи економіки та управління виробництвом;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо захисту навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби портового господарства та механізації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби портового господарства та механізації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби портового господарства та механізації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби портового господарства та механізації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує підвищення ефективності використання виробничих потужностей портів пароплавства (судноплавної компанії), причалів клієнтури та їх технічне переозброєння; керує здійсненням технічної політики у сфері розвитку портів та причалів, спрямованої на підвищення перепускної спроможності та розширення номенклатури вантажів, що перероблюються, підвищення продуктивності праці на перевантажувальних роботах, широке впровадження нової техніки, сучасних високопродуктивних перевантажувальних процесів, скорочення ручної праці.

2.2. Організовує облік наявності та руху перевантажувальної техніки, енергетичного, верстатного та ремонтного устаткування.

2.3. Обґрунтовує заявки на придбання перевантажувальної техніки, вантажозахоплювальних пристроїв, змінно-запасних частин, агрегатів, верстатів, розподіляє їх між портами пароплавства та контролює введення в експлуатацію.

2.4. Здійснює контроль за технічною експлуатацією перевантажувальної техніки, енергетичного, складського та портового господарства відповідно до чинних правил та положень.

2.5. Розробляє графіки планово-запобіжних ремонтів, а також перспективні та поточні плани переустаткування та модернізації, забезпечує контроль за їх виконанням.

2.6. Розподіляє обсяги капітального ремонту перевантажувальної техніки, двигунів внутрішнього згоряння, електродвигунів, трансформаторів та іншого обладнання між ремонтними підприємствами, установлює строки та контролює хід їх ремонту.

2.7. Забезпечує впровадження передових методів технічної експлуатації, спрямованих на збільшення міжремонтних періодів, скорочення строку ремонту, підвищення надійності перевантажувальної техніки та гідротехнічних споруд.

2.8. Веде роботу з розвитку ремонтних баз портів, здійснює контроль за технічною експлуатацією рейдів, акваторій портів та водних підходів до них.

2.9. Організовує підготовку портів та причалів клієнтів до роботи в зимових та льодових умовах, підготовку їх до навігації.

2.10. Контролює розвиток підсобних господарств у портах та забезпечує ефективне використання капітальних вкладень та матеріальних ресурсів, що виділяються для їх створення та реконструкції.

2.11. Забезпечує виконання в портах правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби портового господарства та механізації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби портового господарства та механізації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби портового господарства та механізації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби портового господарства та механізації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби портового господарства та механізації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби портового господарства та механізації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби портового господарства та механізації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби портового господарства та механізації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби портового господарства та механізації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби портового господарства та механізації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби портового господарства та механізації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби портового господарства та механізації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби портового господарства та механізації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби портового господарства та механізації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби портового господарства та механізації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби портового господарства та механізації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.