Інструкція для посади "Начальник складу вантажного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник складу вантажного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Статут з дисципліни працівників річкового транспорту;
      - правила перевезення вантажів і тарифні керівництва;
      - організацію та технологію перевантажувальних і складських робіт;
      - організацію та нормування праці робітників, зайнятих на вантажних роботах;
      - порядок виконання внутрішньоскладських допоміжних операцій;
      - складську справу та найновіший досвід у цій галузі;
      - технічні умови та вимоги до вантажів;
      - правила приймання, складування, схову та видачі різних вантажів, а також передачі вантажів на інші види транспорту;
      - правила документального оформлення складських і транспортних експедиторських операцій;
      - порядок обліку наявності та руху вантажів на складі;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила технічної експлуатації складського устаткування та інвентарю;
      - технічні норми й правила завантаження залізничних вагонів, автотранспорту, річкових суден;
      - основи економіки, організації праці та управління.

1.4. Начальник складу вантажного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник складу вантажного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник складу вантажного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник складу вантажного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виконанням складських операцій на вантажному складі.

2.2. Організовує приймання, раціональне розміщення, зберігання, відвантаження, видачу, облік вантажів і відповідне документальне їх оформлення.

2.3. Забезпечує роботу складу зі своєчасного оброблення суден, вагонів і автотранспорту, відповідає в чинному порядку за надплановий простій транспортних засобів.

2.4. Узгоджує з адміністрацією суден, представниками суміжних видів транспорту, клієнтурою та іншими зацікавленими організаціями питання, пов'язані з прийманням, видаванням і зберіганням вантажу.

2.5. Забезпечує дотримання технології та правил і норм з охорони праці під час виконання перевантажувальних робіт, а також правильну технічну експлуатацію складського устаткування та майна.

2.6. Використовує у виробничій діяльності передові методи праці та найновіший досвід виконання складських операцій.

2.7. Складає заявки на інвентар, сепараційні та інші матеріали.

2.8. Здійснює заходи, передбачені вимогами санітарної, ветеринарної та інших інспекцій.

2.9. Бере участь у підготовці складу до приймання та зберігання нових видів вантажів; упровадженні нової технології перевантажувальних робіт.

2.10. Здійснює особисте керівництво безпечним виконанням робіт під час перевантаження небезпечних вантажів.

2.11. Аналізує роботу складу, розробляє заходи щодо підвищення її ефективності, керує прийомоздавальниками та персоналом вантажного складу.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник складу вантажного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник складу вантажного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник складу вантажного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник складу вантажного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник складу вантажного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник складу вантажного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник складу вантажного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник складу вантажного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник складу вантажного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник складу вантажного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник складу вантажного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник складу вантажного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник складу вантажного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник складу вантажного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник складу вантажного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник складу вантажного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.