Інструкція для посади "Начальник пункту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник пункту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази з організації роботи пасажирського флоту;
      - правила перевезення пасажирів, ручної поклажі, багажу й вантажів, обслуговування пасажирів на суднах та в портах;
      - розклад руху суден;
      - принципи господарського розрахунку;
      - види й форми обліку і звітності та правила їх оформлення;
      - основи економіки, організації перевезень і управління на транспорті;
      - передовий досвід у галузі організації роботи флоту;
      - основи трудового законодавства;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник пункту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник пункту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник пункту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник пункту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу зупинкового пункту з приймання і відправлення суден відповідно до графіка (розкладу) руху і встановленої технології.

2.2. Забезпечує безпеку посадки і висадки пасажирів, не допускає перевищення норм пасажиромісткості.

2.3. Контролює наявність квитків під час посадки і висадки пасажирів.

2.4. Організовує охорону суден, що не рухаються своїм ходом, а також суден, що знаходяться біля причалів на нічному відстої.

2.5. Забезпечує збереження і справне утримування обладнання причалів (інвентарю, рятувальних засобів, містків тощо).

2.6. Проводить інструктаж і контролює додержання підлеглими йому працівниками правил охорони праці і протипожежного захисту, а також дотримання ними трудової і виробничої дисципліни.

2.7. Забезпечує зупинковий пункт необхідною наочною інформацією для пасажирів (розклад руху суден, тарифи, реклама).

2.8. Складає, згідно з установленими формами, звіти про виробничу й господарську діяльність зупинкового пункту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник пункту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник пункту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник пункту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник пункту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник пункту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник пункту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник пункту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник пункту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник пункту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник пункту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник пункту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник пункту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник пункту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник пункту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник пункту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник пункту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.