Інструкція для посади "Начальник партії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник партії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією в галузі організації та технології перевантажувальних робіт - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні, нормативні та методичні матеріали з питань розроблення і оформлення документації з технології, організації праці та управління на перевантажувальних роботах у річкових портах;
      - виробничі потужності та спеціалізацію портів і причалів, перспективи їх розвитку;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи перевантажувального устаткування, правила його експлуатації;
      - положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення й оформлення технічної документації;
      - вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів;
      - методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології перевантажувальних робіт;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - норми та нормативи часу на перевантажувальні роботи.

1.4. Начальник партії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник партії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник партії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник партії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу щодо впровадження у портах прогресивних економічно обґрунтованих технологічних процесів та режимів на перевантажувальних роботах, спрямованих на скорочення часу оброблення рухомого складу, покращання якості та безпеки вантажних робіт, прискорення темпів зростання продуктивності праці.

2.2. Контролює виконання затвердженої технології на виконання перевантажувальних робіт у пароплавстві (судноплавній компанії).

2.3. Здійснює керівництво щодо вивчення, узагальнення та впровадження у виробництво передових методів праці, нової техніки, прогресивної технології, розроблення показників з нової техніки та контролює їх виконання.

2.4. Аналізує наслідки оброблення флоту та розповсюджує кращі досягнення серед колективів портів та причалів клієнтури.

2.5. Надає допомогу та здійснює контроль за правильністю складання технологічних карт, повнотою охоплення технологічною документацією всієї номенклатури вантажів, що перевантажуються, виконанням технічних умов навантаження, розвантаження та розміщення на суднах вантажів; аналізує виконання норм завантаження суден та дає пропозиції щодо їх удосконалення.

2.6. Здійснює оперативний облік та аналіз досягнень запланованих перепускних спроможностей причалів портів, бере участь у розробленні організаційно-технічних засобів, спрямованих на прискорення оброблення флоту та розвиток портового господарства.

2.7. Здійснює керівництво розробленням і контролює виконання заходів, що забезпечують збереження залізничних вагонів під час їх оброблення.

2.8. Контролює виконання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Керує працівниками партії.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник партії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник партії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник партії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник партії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник партії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник партії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник партії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник партії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник партії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник партії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник партії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник партії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник партії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник партії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник партії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник партії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.