Інструкція для посади "Начальник партії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник партії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали стосовно технічної експлуатації флоту;
      - методики проведення усіх видів теплотехнічних випробувань суднових енергетичних установок і передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі;
      - правила технічної експлуатації головних і допоміжних суднових енергетичних установок, систем і механізмів;
      - прилади теплотехнічного контролю, принципи автоматичного регулювання і прилади автоматики;
      - основи економіки, організацію виробництва, праці та управління;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник партії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник партії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник партії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник партії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує проведення паспортних, контрольних і спеціальних випробувань суднових енергетичних установок.

2.2. Здійснює розроблення і впровадження заходів, що підвищують якість експлуатації суднових енергетичних установок, скорочують витрати паливно-мастильних матеріалів, збільшують провізну спроможність флоту.

2.3. Бере участь у розробленні і перегляді норм витрат палива і мастил, режимів роботи, заданої потужності і технічної швидкості суден.

2.4. Узагальнює і розповсюджує передові вітчизняні та зарубіжні досвіди екіпажів суден щодо збільшення ресурсів суднових енергетичних установок, упровадження нових теплотехнічних приладів, поліпшення паливовикористання.

2.5. Організовує контроль правильності ведення і збереження суднової технічної документації.

2.6. Організовує підвищення кваліфікації співробітників теплопартії, проводить консультації з питань теплотехнічного контролю силами суднових команд і експлуатації суднових енергетичних установок.

2.7. Проводить виховну роботу в колективі.

2.8. Контролює виконання трудової і виробничої дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник партії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник партії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник партії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник партії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник партії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник партії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник партії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник партії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник партії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник партії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник партії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник партії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник партії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник партії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник партії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник партії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.