Інструкція для посади "Начальник дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією в галузі обслуговування суднового устаткування: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази;
      - Статут служби на суднах річкового флоту;
      - Статут із дисципліни робітників річкового транспорту;
      - правила технічної експлуатації річкових суден;
      - положення з берегового технічного обслуговування флоту;
      - Єдині графіки проведення технічних доглядів і профілактик;
      - правила обслуговування суднових механізмів, устаткувань, систем і конструкцій;
      - правила Регістру, правила ремонту річкових суден;
      - порядок проведення дефектації та випробувань, визначення обсягів і строків ремонту суден;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі суднобудівництва і судноремонту;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник дільниці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне та адміністративне керівництво роботою берегової виробничої дільниці, забезпечує виконання плану завантаження виробничих потужностей і робочої сили в навігаційний та міжнавігаційний період і плану виробничо-фінансової діяльності дільниці.

2.2. Організовує проведення планових технічних оглядів і профілактик, а також виконання замовлень капітанів і механіків суден з технічного обслуговування суден у повному обсязі, передбачених графіком технічних оглядів, з належною якістю та в установлені терміни.

2.3. Створює умови для правильної організації робіт і використовування кадрів за фахом, дотримання правил безпеки та охорони праці.

2.4. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників, упровадження бригадних форм організації та оплати праці, утворення необхідного запасу матеріалів і запасних частин для проведення технічних оглядів і навігаційного обслуговування суден, які прибули в район берегової виробничої дільниці, використання роз'їзних засобів за прямим призначенням.

2.5. Здійснює контроль за правильним веденням обліку й звітності стосовно робіт, що виконуються, виробничо-фінансовою діяльністю берегової виробничої дільниці, вживає заходів щодо скорочення стоянки флоту під час виконання навігаційних технічних оглядів і обслуговування суднових машин, устаткування та пристроїв.

2.6. Організовує контроль за правильністю та своєчасним проведенням необхідних заходів у галузі технічної експлуатації суднових машин, устаткування та пристроїв.

2.7. У міжнавігаційний період організовує виконання профілактичних робіт і випробування головних і допоміжних механізмів, засобів комплексної автоматики та електроустаткування, холодильного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів.

2.8. У виробничій діяльності використовує вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі суднобудівництва і судноремонту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.