Інструкція для посади "Начальник відділу фрахтового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу фрахтового" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні та нормативні документи, що стосуються питань фрахтування суден;
      - правила перевезення вантажів на річковому та морському флоті;
      - норми оброблення суден у морі та портах;
      - технічні дані флоту та портів басейну;
      - порядок обслуговування (агентування) суден у вітчизняних та іноземних портах;
      - кон'юнктуру світового ринку;
      - експлуатаційні якості суден, їх типи та будову;
      - форми договорів (чартер, букінг-нота та ін.), типових умов договорів;
      - номенклатуру та рід вантажу, що підлягає перевезенню;
      - тарифне керівництво, типові тарифи;
      - організацію вантажної та комерційної роботи транспорту;
      - економіку та управління на транспорті;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі фрахтування;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу фрахтового призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу фрахтового підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу фрахтового керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу фрахтового під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує в пароплавстві (судноплавній компанії) роботу з відфрахтування суден.

2.2. Забезпечує укладання договорів з відфрахтування суден, приділяючи особливу увагу завчасному відфрахтуванню на базі довгострокових контрактів.

2.3. Вивчає кон'юнктуру ринку.

2.4. Вивчає, аналізує та узагальнює правила (вимоги) перевезень вантажів фрахтувальників, форми чартерів, букінг-нот, коносаментів, накладних та інших документів та подає пропозиції щодо вдосконалення документації.

2.5. Розробляє на підставі заяв клієнтів (фрахтувальників), з урахуванням перевізної спроможності флоту, квартальні плани перевезень з помісячним поділом за видом перевезень та родом вантажів.

2.6. Здійснює розрахунки валютної ефективності рейсів з вантажами іноземних фрахтувальників.

2.7. Після укладання угоди повідомляє її основні умови управлінню пароплавства (судноплавної компанії), фінансово-валютному відділу (ФВВ), відділу оперативного планування, комерційній службі (відділу).

2.8. Забезпечує розрахунки із фрахтувальниками з обліку стадійного часу, диспачу та демереджу на основі чартерів та інших документів щодо перевезення вантажів фрахтувальників, повідомляє ФВВ або комерційні служби про наслідки таких розрахунків.

2.9. Здійснює оперативний облік та аналіз виконання планів відфрахтування суден та вносить пропозиції керівництву пароплавства щодо необхідних заходів зі збільшення обсягів відфрахтування.

2.10. Розробляє та здійснює заходи щодо підвищення якості перевезень та прискорення доставлення вантажів, контролює додержання строків доставлення вантажів.

2.11. Організовує ознайомлення диспетчерського апарату з основними умовами існуючих контрактів, чартерів, букінг-нот, готує матеріали із цих питань для вивчення капітанами та помічниками капітанів суден.

2.12. Організовує кожну декаду видання фрахтового бюлетеня та передає його зацікавленим підрозділам (службам) пароплавства.

2.13. Аналізує чинні тарифи фрахту та розробляє пропозиції щодо їх удосконалення.

2.14. Вивчає та узагальнює передові методи роботи в галузі фрахтування суден та організовує їх упровадження.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу фрахтового має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу фрахтового має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу фрахтового має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу фрахтового має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу фрахтового має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу фрахтового має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу фрахтового має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу фрахтового має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу фрахтового має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу фрахтового несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу фрахтового несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу фрахтового несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу фрахтового несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу фрахтового несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу фрахтового несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу фрахтового несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.