Інструкція для посади "Начальник відділу спеціального флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу спеціального флоту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші керівні матеріали та нормативні документи, що стосуються технології робіт, технічної експлуатації, ремонту спеціального флоту, а також визначають діяльність відділу;
      - технічні характеристики та сферу застосування суден спеціального флоту;
      - новітні досягнення у вітчизняному та зарубіжному суднобудуванні спеціального флоту для виконання підводних робіт;
      - передові методи організації праці, технічної експлуатації та судноремонту;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи економіки, організації праці, трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу спеціального флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу спеціального флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу спеціального флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу спеціального флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю експедиційних загонів із забезпечення належної технічної експлуатації, утримання, своєчасного та якісного ремонту спеціального флоту, призначеного для виконання аварійно-рятівних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших підводних робіт.

2.2. Контролює готовність суден спеціального флоту до експлуатації.

2.3. Розробляє заходи щодо підвищення рівня технічного стану спеціального флоту відповідно до досягнень науково-технічного прогресу й контролює їх виконання.

2.4. Здійснює контроль за виконанням правил, наказів, положень, вимог, нормативних та інших інструктивних документів з технічної експлуатації спеціального флоту, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правильним веденням суднової технічної документації.

2.5. Аналізує стан технічної експлуатації спеціального флоту, узагальнює та впроваджує заходи щодо вдосконалення технічної експлуатації та технології роботи спеціального флоту.

2.6. Готує документи на списання та заявки на одержання нових суден спеціального флоту.

2.7. Керує працівниками відділу, веде роботу щодо підвищення їх технічних знань.

2.8. Координує діяльність загонів з питань технічної експлуатації спеціального флоту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу спеціального флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу спеціального флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу спеціального флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу спеціального флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу спеціального флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу спеціального флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу спеціального флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу спеціального флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу спеціального флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу спеціального флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу спеціального флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу спеціального флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу спеціального флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу спеціального флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу спеціального флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу спеціального флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.