Інструкція для посади "Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією в галузі організації та експлуатації флоту або комерційної діяльності - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, а також методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничої діяльності;
      - Статут служби на судах річкового флоту;
      - Статут про дисципліну праці працівників річкового транспорту;
      - правила перевезення вантажів річковим транспортом;
      - правила технічної експлуатації річкового транспорту;
      - правила Річкового Регістру;
      - експлуатаційно-технічні характеристики суден, що експлуатуються на малих річках;
      - схему водних шляхів та їх габарити;
      - схему вантажопотоків, розміщення клієнтури та технічну оснащеність її причалів;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі організації роботи флоту та портів;
      - економіку, організацію перевезень та управління на транспорті;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує розроблення плану експлуатаційної роботи пароплавства з розділу "Перевезення вантажів на малих річках".

2.2. Забезпечує поточне й оперативне планування, облік та керівництво рухом та оброблення флоту, роботою перевантажувальної техніки та берегового господарства, що закріплені для роботи на малих річках, контроль за ходом виконання плану перевезень, правильним використанням флоту й перевантажувальної техніки, установлених режимів та графіків руху суден.

2.3. Організовує розроблення та впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання флоту та інших виробничих потужностей, що використовуються на малих річках, подальший розвиток перевезень, портово-пристанського господарства й скорочення стоянок флоту під обробленням, удосконалення форм організації роботи флоту й праці екіпажів суден, зростання продуктивності праці та зниження транспортних витрат.

2.4. Здійснює керівництво щодо розстановки флоту по вантажних лініях та пунктах зимового відстою і ремонту суден, а також розробленням програм у подальшому транспортному освоєнні малих річок у басейні, координує роботу суміжних видів транспорту.

2.5. Здійснює контроль за додержанням на флоті й берегових підприємствах правил охорони праці, протипожежного захисту.

2.6. Керує колективом відділу й контролює додержання ним трудової та виробничої дисципліни.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.