Інструкція для посади "Менеджер на водному транспорті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Менеджер на водному транспорті" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації та експлуатації флоту - не менше 3 років. Знання англійської мови в межах своїх обов'язків (за умови виконання компанією міжнародних перевезень). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали з організації перевезення вантажів суднами компанії (пароплавства) згідно з укладеними договорами (контрактами);
      - керівні документи з питань планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту;
      - техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден;
      - економіку та умови експлуатації флоту;
      - основні положення Кодексу торговельного мореплавства України, що стосуються експлуатаційної діяльності флоту;
      - основи технологічного процесу оброблення суден у портах;
      - перспективи розвитку компанії (пароплавства);
      - міжнародні акти та правила, які регламентують торговельне судноплавство, а також місцеві правила держав, у порти яких заходять судна компанії (пароплавства);
      - порядок, методику формування зведених регламентованих бюджетів роботи підпорядкованих суден;
      - вимоги міжнародного Кодексу управління безпекою (ISM Code) та інших стандартів безпеки мореплавства, охорони людського життя і здоров'я, охорони навколишнього середовища;
      - процедуру та порядок укладання договорів (контрактів) на перевезення вантажів;
      - принципи формування первинних документів стосовно страхових випадків та аварій суден;
      - методи дії та зв'язку зі страховими компаніями і клубами взаємного страхування в разі виникнення страхового випадку або аварії суден;
      - засоби організаційної, обчислювальної та офісної техніки;
      - процедури системи управління якістю та безпеки, специфіку виробничої діяльності та управління компанії (пароплавства).

1.4. Менеджер на водному транспорті призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Менеджер на водному транспорті підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Менеджер на водному транспорті керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Менеджер на водному транспорті під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання зобов'язань з перевезення вантажів суднами компанії (пароплавства) згідно з укладеними договорами (контрактами) та іншими вимогами клієнтів, що стосуються його діяльності або діяльності менеджерської групи (підгрупи), до якої він може входити.

2.2. Забезпечує виконання плану з перевезень підпорядкованою групою суден в цілому, забезпечує виконання актів компанії (пароплавства) в частині, що стосується предмета відання.

2.3. Веде діловодство, здійснює контроль за проходженням документації, реєстрації та виконує умови зберігання документів у відповідності до вимог Системи управління якістю та безпеки.

2.4. Організовує та здійснює точне й неухильне вирішення господарських питань у межах своєї компетенції, здійснює оперативне управління суднами з дотриманням чинних правил, норм і положень.

2.5. Своєчасно приймає рішення про доцільність виконання конкретного рейсу для конкретного судна, розробляє та видає капітанам рейсові завдання; здійснює розрахунки за перевезення вантажів (спільно з економічною службою).

2.6. Забезпечує використання суден лише для перевезення вантажів відповідно до типу суден; вживає заходів з метою скорочення непродуктивних простоїв суден.

2.7. Виконує заплановані показники маржинального прибутку, згідно з бюджетом групи суден, разом з економічною та фінансовою службами (або з підпорядкованими менеджментській групі економістом та фінансистом), контролює виконання рейсових та експлуатаційних витрат за кожним закріпленим судном.

2.8. Здійснює контроль за веденням оперативного обліку рейсів, які виконуються суднами, виконує аналіз використання суднами окремих рейсів.

2.9. Вживає заходів щодо підвищення ефективності використання флоту, разом з механіком-наставником контролює дотримання періоду експлуатації суден згідно з плановими показниками.

2.10. Своєчасно інформує керівництво компанії про аварії, аварійні випадки або інші випадки із суднами, бере участь у підготовці і зборі документів стосовно витрат, що пов'язані із цими випадками.

2.11. За результатами виконання контрагентом умов перевезення приймає рішення щодо вивантаження судна в порту призначення.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Менеджер на водному транспорті має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Менеджер на водному транспорті має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Менеджер на водному транспорті має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Менеджер на водному транспорті має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Менеджер на водному транспорті має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Менеджер на водному транспорті має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Менеджер на водному транспорті має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Менеджер на водному транспорті має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Менеджер на водному транспорті має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Менеджер на водному транспорті несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Менеджер на водному транспорті несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Менеджер на водному транспорті несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Менеджер на водному транспорті несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Менеджер на водному транспорті несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Менеджер на водному транспорті несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Менеджер на водному транспорті несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.