Інструкція для посади "Моторист рефрижераторних установок 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Моторист рефрижераторних установок 1-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією моториста (машиніста) рефрижераторних установок 2 класу - не менше 6 місяців. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії моториста (машиніста) рефрижераторних установок. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивну будову суднових рефрижераторних установок та установок кондиціонування повітря різних систем, правила їх експлуатації;
      - основні несправності суднових холодильних установок, способи їх виявлення та усунення;
      - основні закони фізики стосовно холодильного процесу;
      - схеми розташування трубопроводів, арматури, приладів автоматичного регулювання й контрольних приладів;
      - основи електроустаткування суден і суднової автоматики;
      - слюсарну справу й технологічну послідовність під час ремонту суднового холодильного обладнання;
      - системи аварійно-попереджувальних сигналів;
      - основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища;
      - англійську мову (морську специфіку).

1.4. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Несе вахту згідно із судновим розкладом.

2.2. Обслуговує суднову рефрижераторну установку, установку кондиціонування повітря й технічні засоби, які забезпечують її роботу.

2.3. Забезпечує безпечну експлуатацію устаткування суднових холодильних установок, безперервну роботу механізмів установок на заданих режимах і вживає заходів щодо усунення недоліків у їх роботі.

2.4. Робить ревізію та бере участь у складанні дефектних відомостей на ремонт устаткування й комунікацій.

2.5. Бере участь у всіх видах ремонтних робіт суднової рефрижераторної установки та установки кондиціонування повітря.

2.6. Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту устаткування холодильних установок.

2.7. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті суднових технічних засобів та інших роботах за розпорядженням старшого механіка.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Моторист рефрижераторних установок 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.