Інструкція для посади "Моторист 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Моторист 1-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією моториста (машиніста) 2 класу - не менше 6 місяців. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про кваліфікацію та інших документів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову суднових двигунів внутрішнього згоряння й правила їх експлуатації;
      - основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем, способи їх виявлення та усунення;
      - процедури несення вахти в машинному відділенні;
      - призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем;
      - основи електроустаткування суден і суднової автоматики;
      - призначення й будову приладів автоматики суднових двигунів внутрішнього згоряння й допоміжних котлів;
      - слюсарну справу й технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури;
      - основи такелажних і малярних робіт;
      - основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища;
      - англійську мову (морську специфіку).

1.4. Моторист 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Моторист 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Моторист 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Моторист 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Несе вахту в машинному відділенні згідно з судновим розкладом.

2.2. Обслуговує головну енергетичну установку та допоміжні механізми, допоміжні котли й технічні засоби, які забезпечують їх роботу, керує ними.

2.3. Обслуговує суднові системи та керує клапанами суднових систем.

2.4. Обслуговує електроустаткування машинних приміщень.

2.5. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті суднових технічних засобів.

2.6. Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Моторист 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Моторист 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Моторист 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Моторист 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Моторист 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Моторист 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Моторист 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Моторист 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Моторист 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Моторист 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Моторист 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Моторист 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Моторист 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Моторист 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Моторист 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Моторист 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.