Інструкція для посади "Моторист 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Моторист 2-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Первинна професійна підготовка. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди - не менше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаним із функціями несення ходової машинної вахти під керівництвом кваліфікованого механіка (суднового) або особи рядового складу вищої кваліфікації. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про кваліфікацію та інших документів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи будови судна;
      - призначення, будову й особливості роботи головних енергетичних установок і допоміжних механізмів;
      - призначення, будову й дію різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали, контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок;
      - призначення й будову валопроводів і суднових рушіїв;
      - основи фізичних процесів, що відбуваються в суднових двигунах внутрішнього згоряння;
      - термінологію, яку застосовують у машинному відділенні;
      - дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних відділень;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд;
      - основи електротехніки та електроустаткування суден;
      - призначення суднової сигналізації, яка зв'язує машинне відділення з містком судна;
      - розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням;
      - інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів.

1.4. Моторист 2-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Моторист 2-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Моторист 2-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Моторист 2-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у несенні вахти в машинному відділенні згідно із судновим розкладом.

2.2. Обслуговує головну енергетичну установку та допоміжні механізми, допоміжні котли й технічні засоби, які забезпечують їх роботу.

2.3. Бере участь у технічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів.

2.4. Здійснює технічне обслуговування механізмів, які закріплено за ним судновим розкладом.

2.5. Забезпечує безперервну роботу механізмів на заданих режимах і вживає заходів щодо усунення недоліків у їх роботі.

2.6. Підтримує в машинному відділенні чистоту й порядок.

2.7. Вживає заходів у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у машинному відділенні.

2.8. Проводить підготовку систем пожежогасіння до дії.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Моторист 2-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Моторист 2-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Моторист 2-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Моторист 2-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Моторист 2-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Моторист 2-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Моторист 2-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Моторист 2-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Моторист 2-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Моторист 2-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Моторист 2-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Моторист 2-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Моторист 2-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Моторист 2-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Моторист 2-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Моторист 2-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.