Інструкція для посади "Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією механізатора (докер-механізатора) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2 класу - не менше 500 годин. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип будови електроустаткування машин (механізмів), що застосовуються;
      - правила ремонту підйомно-транспортних і перевантажувальних машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв;
      - технічні умови на випробування, регулювання й приймання вузлів машин і механізмів після ремонту;
      - способи відновлення та зміцнення спрацьованих деталей.

1.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує навантаження, вивантаження, перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів вантажів у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на автомобілях і складських площах із застосуванням кранів трьох різних груп; кранів двох різних груп і екскаваторів однієї групи; кранів однієї групи й екскаваторів двох різних груп; кранів або екскаваторів двох різних груп у поєднанні з одним із видів підйомно-транспортних машин (механізмів): автонавантажувачами вантажопідйомністю до 10 тон, тягачами (тракторами) і бульдозерами (дизельними тягачами вагонів), тракторними навантажувачами (бульдозерами), контейнерними перевантажувачами, трюмними, вагонними й складськими спеціальними машинами з приводом від двигуна внутрішнього згоряння, портальними пневмоперевантажувачами; кранів або екскаваторів однієї групи й автонавантажувачів різної вантажопідйомності; кранів однієї групи, екскаваторів однієї групи в поєднанні з автонавантажувачами будь-якої вантажопідйомності, або тракторними навантажувачами будь-якої вантажопідйомності, або тракторними навантажувачами (бульдозерами); кранів однієї групи, автонавантажувачів вантажопідйомністю до 10 тон у поєднанні з тракторами, бульдозерами (дизельними тягачами вагонів) або тракторними навантажувачами (бульдозерами); кранів однієї групи, портальних перевантажувачів, трюмних, вагонних, складських спеціальних машин із приводом від двигунів внутрішнього згоряння; кранів або екскаваторів однієї групи, контейнерних перевантажувачів у поєднанні з автонавантажувачами вантажопідйомністю до 10 тон або тракторними навантажувачами (бульдозерами); автонавантажувачів вантажопідйомністю до 10 тон, тракторних навантажувачів (бульдозерів), контейнерних перевантажувачів; автонавантажувачів вантажопідйомністю 10 тон і більше в поєднанні з одним із видів підйомно-транспортних машин (механізмів): тягачами (тракторами) й бульдозерами (дизельними тягачами вагонів), портовими тягачами із сідельним улаштуванням, портальними контейнеровозами, трюмними, вагонними й складськими спеціальними машинами з приводом від двигунів внутрішнього згоряння, контейнерними перевантажувачами, тракторними навантажувачами (бульдозерами); стакерів, реклаймерів, спеціальних судно-навантажувальних (розвантажувальних) машин, тягачів (тракторів), бульдозерів (дизельних тягачів вагонів).

2.2. Здійснює керування підйомно-транспортними й перевантажувальними машинами (механізмами), що застосовуються.

2.3. Проводить щозмінне технічне обслуговування машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв, бере участь в інших видах їх технічного обслуговування й ремонту.

2.4. Усуває несправності, які було виявлено (якщо не потрібне залучення більш кваліфікованих працівників).

2.5. Виконує стропування й ув'язування складних вантажів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.