Інструкція для посади "Машиніст помповий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст помповий" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією моториста (машиніста) 2 класу - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, розташування на судні та принцип дії технічних засобів свого відання;
      - інструкції та правила технічної експлуатації суднових технічних засобів;
      - будову суднових двигунів внутрішнього згоряння й правила їх експлуатації;
      - основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння та допоміжних механізмів, суднових пристроїв і систем;
      - призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем;
      - правила виконання слюсарно-монтажних робіт і технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури;
      - правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів;
      - розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням;
      - дії під час аварій та сигнали тривоги;
      - основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння термінів та команд.

1.4. Машиніст помповий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст помповий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст помповий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст помповий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну роботу та правильну технічну експлуатацію вантажних та зачисних насосів, вантажних та зачисних трубопроводів, баластної системи з насосами, системи замірювання вантажу, газовідводу, дистанційного керування клінкетами та роботу інших технічних засобів свого відання.

2.2. Керує ними та використовує за призначенням.

2.3. Проводить вантажні, мийні та баластні операції.

2.4. Усуває особисто або із залученням суднових працівників дефекти та відмови, які було виявлено під час експлуатації в роботі технічних засобів свого відання.

2.5. Контролює якість ремонтних робіт, що виконуються береговими й судновими працівниками.

2.6. Складає план робіт із технічного обслуговування та ремонту технічних засобів.

2.7. Бере участь у вахтовому обслуговуванні головної енергетичної установки та виконанні робіт із технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів за розпорядженням старшого механіка.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст помповий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст помповий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст помповий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст помповий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст помповий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст помповий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст помповий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст помповий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст помповий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст помповий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст помповий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст помповий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст помповий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст помповий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст помповий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст помповий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.