Інструкція для посади "Електрогазозварник судновий 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрогазозварник судновий 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрогазозварника суднового 4 розряду - не менше 1 року. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії електрогазозварника суднового. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, способи й методи виконання зварювальних та газорізальних робіт в обсязі завдань та обов'язків, за якими підтверджується компетентність;
      - принцип роботи, правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального й механічного устаткування, які експлуатує;
      - основні властивості сталей, сплавів, електродів, що застосовуються;
      - основи слюсарної справи;
      - основи будови судна;
      - призначення й розташування суднових відсіків, приміщень;
      - терміни означення команд, які застосовуються на судні;
      - правила користування відповідним внутрішнім зв'язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації;
      - розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням;
      - дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги;
      - основні дії щодо запобігання забрудненню моря;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів.

1.4. Електрогазозварник судновий 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрогазозварник судновий 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрогазозварник судновий 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрогазозварник судновий 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує на судні електродугове зварювання вузлів та деталей суднових корпусних конструкцій, суднових трубопроводів 3 класу, суднових механізмів і обладнання у всіх просторових положеннях зварного шва, газове зварювання та різання металів згідно з компетентністю, що підтверджується сертифікатом.

2.2. Здійснює наплавлення дефектів відповідальних деталей машин, механізмів та конструкцій.

2.3. Стежить за справним технічним станом зварювального устаткування.

2.4. Виконує електродугове зварювання суднових котлів та посудин, які працюють під тиском.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрогазозварник судновий 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрогазозварник судновий 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрогазозварник судновий 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрогазозварник судновий 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрогазозварник судновий 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрогазозварник судновий 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрогазозварник судновий 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрогазозварник судновий 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрогазозварник судновий 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрогазозварник судновий 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрогазозварник судновий 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрогазозварник судновий 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрогазозварник судновий 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрогазозварник судновий 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрогазозварник судновий 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрогазозварник судновий 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.