Інструкція для посади "Електрик судновий 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрик судновий 2-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи будови судна;
      - призначення, будову й дію головних енергетичних установок, допоміжних механізмів;
      - правила технічної експлуатації, обслуговування й ремонту суднового електроустаткування;
      - електроматеріалознавство;
      - основи електротехніки, електровимірів та електроніки;
      - будову й принцип дії основних електронних приладів;
      - системи розподілу електроенергії на суднах;
      - призначення, будову й принцип дії суднових електростанцій і мереж, суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових приладів керування й контролю;
      - основи будови й принцип дії елементів автоматики та їх застосування в схемах автоматизації суднового електроустаткування;
      - призначення й будову освітлювальної електроустановчої арматури, пускорегулювальної й захисної апаратури;
      - призначення, принципову будову і дію суднових електроприводів і суднових гребних електричних установок;
      - схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення;
      - призначення суднової сигналізації й внутрішньо-суднового зв'язку;
      - основи слюсарної справи;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд.

1.4. Електрик судновий 2-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрик судновий 2-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрик судновий 2-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрик судновий 2-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у несенні вахти згідно із судновим розкладом.

2.2. Бере участь у технічному обслуговуванні, профілактичному й поточному ремонті суднового електроустаткування, забезпечує його безперервну роботу.

2.3. Усуває несправності в роботі суднових електричних машин, суднової електричної апаратури, приладів суднової сигналізації, освітлювальної арматури, електронагрівальних приладів тощо.

2.4. Виконує основні слюсарні роботи.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрик судновий 2-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрик судновий 2-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрик судновий 2-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрик судновий 2-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрик судновий 2-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрик судновий 2-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрик судновий 2-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрик судновий 2-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрик судновий 2-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрик судновий 2-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрик судновий 2-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрик судновий 2-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрик судновий 2-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрик судновий 2-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрик судновий 2-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрик судновий 2-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.