Інструкція для посади "Фахівець охорони портових засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець охорони портових засобів" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з обслуговуванням в порту морських суден, що здійснюють міжнародні рейси: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи стосовно питань охорони і підтримання морської безпеки в портах, забезпечення охорони конвенційних портових засобів та інфраструктури портів, морських суден, їх екіпажів і вантажів;
      - вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) щодо підвищення охорони на морі та вимоги Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code);
      - Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства, та інші міжнародні нормативно-правові акти;
      - положення про офіцера охорони портових засобів та про службу морської безпеки морського торговельного порту;
      - адміністративну діяльність у сфері охорони;
      - методологію оцінки охорони портових засобів;
      - методи проведення перевірки охорони портових засобів та суден;
      - невідкладні дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій (під час актів незаконного втручання, тероризму, піратства, диверсії, збройного розбою тощо);
      - методи підготовки та навчання з питань охорони, у тому числі існуючі заходи й процедури у сфері охорони портових засобів та суден;
      - роботу з конфіденційною інформацією і повідомленнями стосовно питань охорони;
      - існуючі загрози, які стосуються охорони, та їх різні форми;
      - характер загроз портовим засобам та можливі наслідки у разі їх здійснення;
      - методи виявлення та розпізнання зброї, небезпечних речовин і пристроїв;
      - охоронні системи та обладнання, їх експлуатаційні обмеження;
      - засоби для явного та прихованого порушення охоронних заходів;
      - методи здійснення перевірок, інспекцій, контролю і нагляду та методи фізичного догляду і перевірки без розкриття;
      - розташування і технічне оснащення портових засобів, типи суден, що виконують міжнародні рейси та заходять до портових засобів;
      - характеристики вантажів, що обробляються, суднові та портові операції;
      - англійську мову на рівні, необхідному для ведення ділового спілкування, листування та оформлення документів;
      - правила та норми охорони праці, протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Фахівець охорони портових засобів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець охорони портових засобів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець охорони портових засобів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець охорони портових засобів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує охорону і захист конвенційних портових засобів, інфраструктури порту та морських суден, що обслуговуються в порту, їх екіпажів і вантажів від загроз піратства, тероризму, актів незаконного втручання в їх діяльність та інших протиправних дій.

2.2. Здійснює розробку, упровадження, виконання та перегляд плану з охорони портового засобу.

2.3. Забезпечує проведення всебічного первинного огляду стану охорони портового засобу на основі відповідної його оцінки та регулярних оглядів з метою виявлення ефективності дії охоронних заходів, що застосовуються.

2.4. Здійснює розробку рекомендацій щодо внесення відповідних змін та доповнень до плану з охорони портового засобу у випадку будь-яких змін на портовому засобі.

2.5. Складає плани дій у надзвичайних ситуаціях.

2.6. Забезпечує захист від несанкціонованого проникнення на портовий засіб та належне використання, перевірку, калібрування і обслуговування наявного охоронного обладнання.

2.7. Надає доповіді відповідним органам про події, що загрожують безпеці портового засобу, оформляє у необхідних випадках письмові звіти.

2.8. Здійснює взаємозв'язок та забезпечує координування виконання планів з охорони портових засобів з відповідними фахівцями (офіцерами) охорони компаній і суден та, за необхідності, із відповідними службами безпеки.

2.9. Бере участь у навчанні та тренуванні з питань охорони, у тому числі, які проводяться сумісно із суднами.

2.10. Забезпечує проведення належного навчання персоналу, який відповідає за охорону портового засобу, та його відповідності до встановлених стандартів.

2.11. Контролює підготовку й належне виконання обов'язків підпорядкованого йому персоналу.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець охорони портових засобів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець охорони портових засобів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець охорони портових засобів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець охорони портових засобів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець охорони портових засобів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець охорони портових засобів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець охорони портових засобів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець охорони портових засобів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець охорони портових засобів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець охорони портових засобів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець охорони портових засобів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець охорони портових засобів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець охорони портових засобів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець охорони портових засобів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець охорони портових засобів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець охорони портових засобів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.