Інструкція для посади "Помічник капітана з пожежної частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник капітана з пожежної частини" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в пожежній охороні морського транспорту: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, розпорядження, постанови, правила, положення, інструкції та інші нормативні документи з пожежебезпеки суден;
      - організацію суднової служби;
      - будову суден і розміщення приміщень на них;
      - будову та розміщення на суднах засобів пожежного захисту;
      - організацію, тактику та управління процесом боротьби з пожежею на морі та в порту;
      - зв'язок та координацію під час боротьби з пожежею;
      - небезпеки, які виникають у процесі боротьби з пожежею (суха сублімація, хімічні реакції тощо);
      - боротьбу з пожежею, що пов'язана з небезпечними вантажами;
      - заходи пожежної безпеки та небезпеки, пов'язані зі зберіганням та використанням матеріалів (фарби, лаки тощо);
      - догляд за людьми, що отримали травми та надання їм допомоги;
      - процедури координації спільних дій з береговими пожежними командами;
      - розроблення й підготовку планів дій у надзвичайних ситуаціях;
      - склад і розподілення людей у пожежних партіях;
      - стратегію й тактику боротьби з вогнем у різних частинах судна;
      - системи виявлення пожеж, стаціонарні системи, переносне та мобільне обладнання для гасіння пожеж, системи життєзабезпечення, індивідуальне захисне спорядження та обладнання зв'язку;
      - вимоги щодо класифікаційного огляду;
      - оцінку причин випадків пожежі;
      - основи економіки, організації, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Помічник капітана з пожежної частини призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник капітана з пожежної частини підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник капітана з пожежної частини керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник капітана з пожежної частини під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує якісну підготовку екіпажу щодо пожежної безпеки на судні та успішне гасіння пожеж у будь-який час доби.

2.2. Організовує запобіжні заходи щодо забезпечення пожежебезпеки та готовності до дії технічних засобів.

2.3. Регулярно перевіряє стан пожежебезпеки на судні, дотримання правил пожежебезпеки під час проведення вантажних операцій, перевезення вантажів та пасажирів, виконання ремонтних робіт та робіт з використанням відкритого вогню.

2.4. Забезпечує виконання на судні приписів відомчого пожежного нагляду та вимог обов'язкової постанови порту стояння судна з питань пожежної безпеки.

2.5. Вживає заходів щодо недопущення експлуатації технічних засобів, стан яких створює небезпеку виникнення пожежі, а також робіт, які загрожують пожежобезпеці судна.

2.6. Доповідає старшому помічникові капітана про порушення, які виявлено, та вживає заходів щодо безвідкладного їх усунення.

2.7. Перевіряє готовність судна до прийняття небезпечних вантажів, контролює вкладання цих вантажів та виконання правил їх перевезення згідно з вимогами Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПОГ).

2.8. Бере участь у розгляді вантажного плану з метою запобігання перевезенню несумісних в пожежному відношенні вантажів, у складанні розкладу за сигналами тривоги та оперативних планів щодо боротьби за живучість, а також планів спеціальних та загальних навчань.

2.9. Проводить навчання з екіпажем із пожежної профілактики й практичного гасіння пожеж.

2.10. Веде графік пожежних вахт та проводить інструктажі з пожежобезпеки судна особам, які несуть пожежну вахту, а також іншим вахтовим судна.

2.11. Перевіряє систематично дію автоматичної і дистанційної пожежної сигналізації та систем закриття протипожежних дверей і заслінок.

2.12. Перевіряє готовність до дії стаціонарних та переносних засобів пожежогасіння, димоізолюючих приладів індивідуального користування.

2.13. Веде облік протипожежного інвентарю та вживає заходів щодо його ремонту та поповнення згідно з встановленими нормами.

2.14. Керує пожежними групами під час гасіння пожежі, діючи згідно з вказівками капітана судна або старшого помічника капітана.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник капітана з пожежної частини має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник капітана з пожежної частини має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник капітана з пожежної частини має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник капітана з пожежної частини має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник капітана з пожежної частини має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник капітана з пожежної частини має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник капітана з пожежної частини має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник капітана з пожежної частини має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник капітана з пожежної частини має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник капітана з пожежної частини несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник капітана з пожежної частини несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник капітана з пожежної частини несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник капітана з пожежної частини несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник капітана з пожежної частини несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник капітана з пожежної частини несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник капітана з пожежної частини несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.