Інструкція для посади "Помічник капітана з охорони", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник капітана з охорони" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в системі морської безпеки: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - міжнародні і національні нормативно-правові акти та інші керівні документи щодо охорони судна, пасажирів, екіпажу;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС);
      - Міжнародний кодекс охорони судна і портових споруд (International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code);
      - положення Кодексу про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) та Кодексу торговельного мореплавства України;
      - правила користування Глобальною морською системою зв'язку;
      - керівні документи щодо організації суднової служби;
      - рятувальні засоби й обладнання, а також плани щодо дій у надзвичайних ситуаціях (розклад за сигналами тривог та інструкції на випадок виникнення екстремальних ситуацій);
      - основи будови й обладнання суден, розташування суднових приміщень, аварійні виходи;
      - систему сигналів тривог щодо морської охорони на судні (судно-берег, судно-судно);
      - методи боротьби з піратством та незаконними актами;
      - порядок проведення службових розслідувань за фактами порушення режиму безпеки;
      - організацію робіт у разі виникнення екстремальних ситуацій;
      - морське право;
      - англійську мову на рівні вільного володіння загальною тематикою, а також спеціальною (морською і юридичною);
      - основи трудового законодавства.

1.4. Помічник капітана з охорони призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник капітана з охорони підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник капітана з охорони керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник капітана з охорони під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання вимог щодо рятування людей і недопущення захоплення судна, документів, вантажу та іншого майна в разі воєнної небезпеки, піратських дій, небезпеки захоплення судна на основі Міжнародного кодексу з охорони судна і портових споруд та інших міжнародних і національних нормативних документів.

2.2. Вживає заходів щодо недопущення навмисних дій капітана або команди судна, які завдають шкоду пасажирам, вантажу, судну, а також щодо попередження і припинення: актів тероризму, пограбування та насилля; актів піратства й збройного розбою відносно судна та його пасажирів і екіпажу; небезпечної практики у зв'язку з незаконним провезенням через кордон іноземців на судні та контрабандним провезенням мігрантів морем, контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та інших речовин, які заборонено для ввезення.

2.3. Забезпечує організацію та контроль за належною діяльністю на судні необхідної системи охорони з використанням сигналів тривог з морської охорони судна.

2.4. Бере участь у складанні розкладу за сигналами тривог та оперативних планів спеціальних навчань при виникненні екстремальних ситуацій.

2.5. Забезпечує та контролює проведення навчань з екіпажем стосовно його дій під час виникнення екстремальних ситуацій.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник капітана з охорони має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник капітана з охорони має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник капітана з охорони має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник капітана з охорони має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник капітана з охорони має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник капітана з охорони має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник капітана з охорони має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник капітана з охорони має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник капітана з охорони має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник капітана з охорони несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник капітана з охорони несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник капітана з охорони несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник капітана з охорони несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник капітана з охорони несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник капітана з охорони несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник капітана з охорони несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.