Інструкція для посади "Помічник капітана", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник капітана" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією на судні, як частина схваленої програми підготовки, - не менше 1 року, або схвалений стаж роботи на судні в складі палубної команди - не менше 3 років, у тому числі виконання обов'язків з несення вахти на містку під керівництвом капітана або особи командного складу вищої кваліфікації - не менше 6 місяців. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи з питань безпеки плавання, судноводіння, організації суднової служби, технічного стану суден, торговельного мореплавства;
      - основні принципи несення суднової навігаційної вахти;
      - теорію та практику судноводіння (морехідну астрономію, навігацію, загальну та спеціальну лоцію);
      - навігаційно-штурманське устаткування, прилади та засоби судноводіння;
      - загальні положення про встановлення шляхів прямування суден;
      - принцип дії та обслуговування основних типів магнітного та гірокомпасів;
      - експлуатаційні вимоги щодо основних типів засобів автоматичного радіолокаційного проведення;
      - конструкцію судна;
      - системи керування рульовим приводом, будову аварійного буксирування;
      - систему дистанційного керування енергетичною установкою;
      - правила Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - характеристики різноманітних систем погоди, припливи та течії;
      - правила пожежної безпеки під час вантаження, розташування, вивантаження та перевезення легкозаймистих, отруйних та інших небезпечних вантажів;
      - способи ліквідації пожежі в трюмах та танках;
      - Міжнародний звід сигналів, азбуку Морзе;
      - стандартні фрази ІМО спілкування на морі;
      - англійську мову усної та письмової форми;
      - інструкції судновласника, умови контракту;
      - основи транспортного права;
      - аварійно-рятувальну справу;
      - правила, способи та технічні засоби виживання на морі;
      - методи надання першої медичної допомоги на суднах;
      - основи економіки та організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Помічник капітана призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник капітана підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник капітана керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник капітана під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує керування судном, його безпеку, живучість, виробничу діяльність та контроль за відвідуванням судна сторонніми особами.

2.2. Здійснює планування та проведення переходу, визначає місцезнаходження судна з використанням астрономічних та радіотехнічних приладів, засобів навігаційного огородження, навігаційних карт та посібників, електронного навігаційного обладнання та інших суднових засобів навігації.

2.3. Використовує для забезпечення безпеки мореплавання радіолокатор та засоби автоматичного радіолокаційного проведення.

2.4. Несе безпечні ходові навігаційні та стоянкові вахти.

2.5. Організовує належне несення вахтової служби.

2.6. Здійснює маневрування судна з урахуванням необхідних факторів.

2.7. Забезпечує своєчасну підготовку судна до швартовних операцій, до постановки судна на якір.

2.8. Керує швартовними та буксирувальними роботами.

2.9. Забезпечує своєчасне вмикання сигнальних вогнів, виставлення знаків та сигналів судна.

2.10. Виконує всі належні дії в аварійних ситуаціях, вживає заходів щодо запобігання небезпеки судна або рятування людей, які потерпають лихо на воді.

2.11. Використовує Глобальну морську систему зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки.

2.12. Передає та приймає світлові сигнали.

2.13. Контролює вантаження відповідно до вантажного плану, правильність розміщення, закріплення та вивантаження вантажів.

2.14. Забезпечує правильне використання суднових вантажних засобів внутрішньотрюмної механізації, своєчасне відчинення та зачинення вантажних трюмів.

2.15. Стежить за станом пломб та печаток на опломбованих трюмах та приміщеннях.

2.16. Контролює дотримання температурного режиму та провітрювання трюмів.

2.17. Забезпечує під час плавання безпечне перевезення вантажів, включаючи небезпечні, шкідливі та отруйні.

2.18. Вживає необхідних заходів у разі пожеж, включаючи пожежі наливних систем.

2.19. Організовує використання суднових засобів пожежогасіння.

2.20. Забезпечує виконання вимог щодо запобігання забрудненню із судна природного навколишнього середовища.

2.21. Веде надійний нагляд за утриманням судна в мореплавному стані.

2.22. Забезпечує виконання замірів води у ллялах та стічних колодязях.

2.23. Веде спостереження за креном та диферентом судна.

2.24. Стежить за укомплектованістю судна колективними та індивідуальними рятувальними засобами, рятувальним та аварійним постачанням, інвентарем та піротехнікою.

2.25. Використовує в разі потреби пристрої та обладнання для спуску рятувальних та чергових шлюпок на воду, забезпечує їх готовність до спуску в будь-який час.

2.26. Веде записи в судновому журналі згідно з установленими правилами.

2.27. Вживає заходів у разі нещасних випадків або захворювань, типових для суднових умов.

2.28. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.29. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник капітана має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник капітана має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник капітана має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник капітана має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник капітана має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник капітана має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник капітана має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник капітана має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник капітана має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник капітана несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник капітана несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник капітана несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник капітана несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник капітана несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник капітана несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник капітана несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.