Інструкція для посади "Механік рефрижераторних установок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік рефрижераторних установок" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - механік рефрижераторних установок (судновий) 1 класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка рефрижераторних установок (суднового) 2 класу - не менше 2 років. Механік рефрижераторних установок (судновий) 2 класу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка рефрижераторних установок (суднового) 3 класу: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. Механік рефрижераторних установок (судновий) 3 класу: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, інструкції та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації рефрижераторних установок;
      - будову та принцип дії суднових холодильних установок, установок кондиціювання повітря та технічних засобів, що їх обслуговують;
      - нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби;
      - правила класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - основні несправності рефрижераторних установок та способи їх усунення, технічні інструкції з ремонту холодильного устаткування, установок кондиціювання повітря і технічних засобів, що їх обслуговують;
      - основи суднової автоматики та електроустаткування суден;
      - основи теплотехніки та електротехніки;
      - правила та інструкції судновласника;
      - основи організації праці й економіки;
      - аварійно-рятувальну справу;
      - трудове законодавство.

1.4. Механік рефрижераторних установок призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік рефрижераторних установок підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік рефрижераторних установок керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік рефрижераторних установок під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує належну роботу, правильну технічну експлуатацію та технічний стан холодильної установки та установки кондиціювання повітря й технічних засобів, які їх обслуговують, враховуючи повітряну систему, засоби автоматизації (крім елементів електричних схем), контрольно-вимірювальних приладів та інших технічних засобів свого відання.

2.2. Керує ремонтно-профілактичними роботами рефрижераторних установок.

2.3. Забезпечує дотримання заданих режимів у приміщеннях, що охолоджуються.

2.4. Веде встановлену технічну документацію обслуговування рефрижераторних установок.

2.5. Усуває із залученням суднових працівників дефекти, які виявлено в роботі холодильної установки та установки кондиціювання повітря.

2.6. Контролює якість ремонтних робіт.

2.7. Складає ремонтні відомості, заявки на матеріально-технічне постачання.

2.8. Здійснює приймання та веде облік змінних запасних частин та інструменту.

2.9. Може бути залученим до несення вахти в машинному відділенні (за наявності диплома суднового механіка) за розпорядженням старшого механіка.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік рефрижераторних установок має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік рефрижераторних установок має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік рефрижераторних установок має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік рефрижераторних установок має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік рефрижераторних установок має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік рефрижераторних установок має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік рефрижераторних установок має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік рефрижераторних установок має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік рефрижераторних установок має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік рефрижераторних установок несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік рефрижераторних установок несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік рефрижераторних установок несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік рефрижераторних установок несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік рефрижераторних установок несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік рефрижераторних установок несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік рефрижераторних установок несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.