Інструкція для посади "Лоцман-оператор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лоцман-оператор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - лоцман-оператор 1 класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Обмежене свідоцтво оператора Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ). Стаж роботи за професією лоцмана-оператора 2 класу: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності лоцмана-оператора на право одержання посвідчення про посадову кваліфікацію. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Позитивні висновки з усіх встановлених показників професійного добору. Лоцман-оператор 2 класу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Диплом капітана малого плавання (чи штурмана далекого плавання). Обмежене свідоцтво оператора Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ). Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності лоцмана-оператора на право одержання посвідчення про посадову кваліфікацію. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Позитивні висновки з усіх встановлених показників професійного добору. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила, нормативні та інші керівні документи з питань безпеки плавання, судноводіння;
      - Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден;
      - Типове положення про службу регулювання руху суден;
      - положення Кодексу торговельного мореплавства України;
      - правила Регістру судноплавства України щодо виконання швартовних операцій;
      - положення міжнародних конвенцій щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ) тощо;
      - чинні нормативні акти щодо охорони від забруднень прибережних вод;
      - правила користування Глобальною морською системою зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки;
      - зону дії служби регулювання руху суден;
      - межі зон дії суміжних служб регулювання руху суден;
      - правила плавання, зв'язку, організацію й порядок руху суден у зонах дії своєї й суміжних служб регулювання руху суден;
      - схему розташування фарватерів, каналів, рекомендованих шляхів, заборонених і небезпечних районів для плавання, місць якірної стоянки, причалів, полігонів спеціального призначення тощо;
      - розташування і характер навігаційне визначених небезпечних явищ;
      - місця встановлення й характеристики берегових і плавучих засобів навігаційного огородження;
      - схеми розташування електронних позначок та електронних карт, що відображають навігаційну інформацію на екранах радіолокаційних станцій;
      - експлуатаційні характеристики й порядок роботи з технічними засобами, які розташовано в індикаторному залі служби регулювання руху суден;
      - схему організації зв'язку служби регулювання руху суден із суднами, береговими службами та іншими організаціями в різноманітних ситуаціях;
      - обов'язкову постанову порту;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ділового й побутового спілкування в ефірі;
      - основи економіки, організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Лоцман-оператор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лоцман-оператор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лоцман-оператор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лоцман-оператор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує оперативне регулювання руху суден у районах інтенсивного судноплавства (портові та узбережні води, вузькості, перетин морських шляхів), їх радіолокаційне та інформаційне обслуговування, враховуючи навігаційні, гідрографічні та гідрометеорологічні умови, безаварійні лоцманські проведення й швартовні операції.

2.2. Визначає необхідність радіолокаційного проведення відповідно до нормативних вимог, розміру судна, швидкості руху, сумарного кута, зносу судна в реальних гідрометеорологічних умовах та інших факторів, які впливають на безпеку плавання.

2.3. Обслуговує судна, які мають лоцмана на борту.

2.4. Визначає порядок та послідовність руху суден і плавзасобів на рейді та в акваторії порту, місця постановки суден на якір.

2.5. Веде безперервне радіолокаційне, візуальне й слухове спостереження за рухом суден встановленими шляхами з додержанням правил плавання й зв'язку.

2.6. Визначає наднормативне зближення суден, за якими здійснює контроль, між собою або з навігаційне небезпечними явищами, які визначено.

2.7. Надає допомогу капітанам суден під час аварій та рятувальних операцій у межах зони дії служби регулювання руху суден.

2.8. Сприяє виконанню буксирувальних, днопоглиблювальних та інших спеціальних робіт у зоні дії служби регулювання руху суден.

2.9. Здійснює радіолокаційний контроль за положенням суден на якірних стоянках та відсутністю дрейфу на якорі, знаходженням на штатних місцях плавучих засобів навігаційного огородження.

2.10. Документує відомості про зміни характеристик або про вихід зі строю берегових і плавучих засобів навігаційного огородження, які світяться, або про виявлення зміщення буїв і віх із штатних місць.

2.11. Стежить за додержанням екіпажами суден чинних положень та правил вимог щодо забезпечення безпеки судноплавства й охорони морського навколишнього середовища.

2.12. Документує випадки порушення екіпажами суден правил плавання й зв'язку, аварійних розливів нафтопродуктів з метою вживання належних заходів впливу на порушників.

2.13. Забезпечує належну експлуатацію технічних засобів, приладів та обладнання, що встановлено в індикаторному залі служби регулювання руху суден.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лоцман-оператор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лоцман-оператор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лоцман-оператор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лоцман-оператор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лоцман-оператор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лоцман-оператор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лоцман-оператор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лоцман-оператор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лоцман-оператор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лоцман-оператор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лоцман-оператор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лоцман-оператор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лоцман-оператор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лоцман-оператор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лоцман-оператор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лоцман-оператор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.